Ab central square nha trang, vị trí vàng lợi nhuận vàng lh 0164 888 9901

facebook google+ twitter yahoo 2059214

Giá thuê: 60 triệu / m2  / tháng 9m2 | Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà


Lagravem sao để tiền của bạn đầu tư caacutech thocircng minh, an toagraven vagrave coacute lợi nhuận tốt nhất năm 2018nbsp
Chuacuteng tocirci mang đến cho bạn một giải phaacutep tối ưu nhất hiện nay, tiện lợi đủ đường, vừa coacute tagravei sản để dagravenh, vừa coacute lợi nhuận hagraveng trăm triệu mỗi năm, vừa được nghỉ dưỡng tại thiecircn đường du lịch mỗi năm, sẵn sagraveng mua lại tagravei sản nagravey của bạn... Đoacute chiacutenh lagrave AB Central Square, với những caacutei nhất khiến bạn vocirc cugraveng thiacutech thuacute.nbsp
1. AB Central Square lagrave dự aacuten condotel chuẩn 5 tọa lạc tại 44 Trần Phuacute, Nha Trang, Khaacutenh Hogravea, vị triacute coacute 1 khocircng 2 nằm trecircn 3 mặt tiền đất đỏ nhất Nha Trang Trần Phuacute Lecirc Thaacutenh Tocircn Hugraveng Vương nơi điễn caacutec hoạt đọng vui chơi, tắm biển của khaacutech du lịch tại Nha Trang.nbsp
2. Chủ đầu tư lagrave Cocircng ty CP AampB Group, Nha Trang thuộc tập đoagraven AB một trong những chủ đầu tư đứng hagraveng top Việt Nam về đầu tư bất động sản với khối tagravei sản kinh doanh đa ngagravenh nghề vagrave sở hữu 30 vốn của sagravei Gograven tourist.nbsp
3. Lagrave dự aacuten được ngacircn hagraveng HD Bank phaacutet hagravenh chứng thư bảo latildenh thực hiện hợp đồng cho từng khaacutech hagraveng đầu tư vagraveo dự aacuten, chiacutenh saacutech nagravey giuacutep khaacutech hagraveng yecircn tacircm đầu tư với rủi ro 0. Để như vậy thigrave khocircng hề đơn giản chủ đầu tư phải chứng minh năng lực của migravenh với dự aacuten. Điều nagravey thể hiện sự nghiecircm tuacutec của chủ đầu tư với caacutec đối taacutec dự aacuten. HD Banhk tagravei trợ cho vay đến 70 giaacute trị hợp đồng thời gian đến 10 năm tagravei sản thế chấp bằng chiacutenh hợp đồng giữa chủ đầu tư vagrave khaacutech hagraveng, hoặc 100 nếu coacute thecircm tagravei sản thế chấp.nbsp
4. Chiacutenh saacutech hấp dẫn của chủ đầu tư Cam kết lợi nhuận thu về cho khaacutech hagraveng lagrave 10 năm xuyecircn suốt 10 năm đầu tiecircn đa số caacutec dự aacuten khaacutec chỉ 8 năm, chia sẻ lợi 80 20 từ năm thứ 11 trở về sau khocircng chỉ đầu tư khocircng rủi ro magrave tỷ suất lợi hagraveng năm vẫn đảm bảo.nbsp
5. Điểm ưu việt chưa từng coacute lagrave chủ đầu tư mua lại căn hộ của bạn sau 5 năm với giaacute gốc vagrave cam kết 10, quaacute yecircn tacircm đuacuteng khocircng nagraveo.nbsp
6. Một năm coacute 15 ngagravey nghỉ dưỡng trecircn hệ thống AB Group. Ưu thế hết sức hấp dẫn lagrave khaacutech hagraveng coacute thể trao đổi kigrave nghỉ.nbsp
7. Tiện iacutech của dự aacuten thigrave khỏi phải bagraven, tất cả đều chuẩn 5 sang chảnh, đẳng cấp thượng hạn.nbsp
8. Với thiết kế ấn tượng, độc đaacuteo lấy cảm hướng từ biểu tượng caacutenh buồm vươn gioacute ra khơi, 100 căn hộ view biển.nbsp
Hotline 0164 888 9901 Ms Tacircm để được hỗ trợ tư vấn miễn phiacute.

  • Nhà
  • 9m2 |
  • 484 PN, 1 Bếp
  • 44 Đường Trần Phú Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà
  • Chưa xác định
  • Giấy tờ hợp lệ
  • Cho thuê
Liên hệ: Dương Thị Minh Tâm Điện thoại: 01648889901
Đăng bởi Dương Thị Minh Tâm - Khoảng 1 tháng

Nhà cho thuê tương tự