Ban san văn phong 46 tô hưu , hiên con 8140 lô , gia gôc chu đâu tư

facebook google+ twitter yahoo 1988655

Giá bán: Thương lượng Quận Thanh Xuân, Hà Nội

m_6GKCf5OlWP_1528346564.png
1988655_Aypf1j6bXB_1528346567.png
1988655_J6ycRktB9S_1528346571.png
thum-m_6GKCf5OlWP_1528346564.png thum-1988655_Aypf1j6bXB_1528346567.png thum-1988655_J6ycRktB9S_1528346571.png

HIÊN DƯ AN SAN VĂN PHONG HANG A VIWASEEN 46 TÔ HƯU, THANH XUÂN CHI CON 8140 lô, GIA GÔC CHU ĐÂU TƯ VA KI HƠP ĐÔNG TRƯC TIÊP CHU ĐÂU TƯ.
Nhưng lô con lai
Tâng 6, tâng 7, tâng 12 vi tri s1 diên tich thông thuy 161, 5 m2 gia ban 22, 3.
Tâng 12 vi tri s9 diên tich thông thuy 164, 2 m2 gia ban 24, 65.
Tâng 12A tâng 13
vi tri s1 diên tich thông thuy 161, 9 m2 gia ban 22, 3.
vi tri s2 diên tich thông thuy 213 m2 gia ban 22.
vi tri s3 diên tich thông thuy 137, 9 m2 gia ban 23, 5.
Tâng 19 vi tri s8 diên tich thông thuy 214, 9 m2 gia ban 23, 5.
ANH CHI KINH DOANH hay ĐÂU TƯ CHO THUÊ LAI VUI LONG
LIÊN HÊ Mr. Linh 0962.624.524

  • Văn phòng
  • TỐ HỮU Quận Thanh Xuân - Hà Nội
  • Mặt tiền
  • Cần bán
Liên hệ: Phạm Duy Linh Điện thoại: 0962624524
Đăng bởi Phạm Duy Linh - Khoảng 1 tháng

Văn phòng cần bán tương tự