Biêt thư nha vươn 2000 m2 đương tinh lô 8 gia 11 ti .shr . lh 0869 144 264

facebook google+ twitter yahoo 2210562

Giá bán: 11 tỷ 2m2 | Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

2210562_SRuXko9P3T_1533972272.jpg
2210562_ClcyMi4vES_1533972268.jpg
thum-2210562_SRuXko9P3T_1533972272.jpg thum-2210562_ClcyMi4vES_1533972268.jpg

Biêt thư nha vươn 2000 m2 đương Tinh lô 8 gia 11 ti .SHR . Lh 0869 144 264
Diên tich nha 300 m2 . Xung quanh la hô bơi va cây xanh
Vi tri Măt tiên đương TL8, ngay đôi diên Uy ban nhân dân huyên Cu Chi.
Tiên ich Xung quanh nha la hô bơi, giông ca phê sân vươn, tha hô thư gian. Con dung đê đâu tư la tuyêt vơi rôi. Chưa kê xung quanh la cac tiên ich siêu thi, ngân hang,
Phap ly SHR. Sang mua chiêu công chưng
Goi gâp 0869 144 264

  • Nhà
  • 2m2 |
  • 4 PN
  • Tỉnh Lộ 8 Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
  • Đường rộng 60m
  • Chưa xác định
  • Giấy tờ hợp lệ
  • Cần bán
Liên hệ: qhieeus Điện thoại: 0869144264
Đăng bởi qhieeus - Khoảng 1 tháng

Nhà cần bán tương tự