Cân mua đât huyên thanh tri diên tich lơn đê chia lô phap ly ro rang sđcc

facebook google+ twitter yahoo 1890418

Giá thuê: 25 triệu / m2   200m2 | Huyện Thanh Trì, Hà Nội

1890418_xbB9grNoIF_1525764709.jpg
1890418_FSR6TWIj7C_1525764711.jpg
thum-1890418_xbB9grNoIF_1525764709.jpg thum-1890418_FSR6TWIj7C_1525764711.jpg

Minh cân mua Đât diên tich tư 30m2,60m2,100m2,200m2,300m2 co thê chia thanh nhiêu lô quanh cac xa tam hiêp,tư hiêp,ngu hiêp thi trân văn điên v.v....khu vưc thanh tri
Yêu câu Ngo to rông thông thoang trên 2m,đât không vương tranh châp,phap ly ro rang,sô đo chinh chu.Không qua bên xe nươc ngâm 5km
Hiên tai minh cân mua gâp nên ai co thi liên hê
Mr hoang 0981.275.659
Công ty cô phân va phat triên DB Viêt Nam
Châp nhân ca văn phong môi giơi
Trân trong

  • Đất
  • 200m2 |
  • Đường Cổ Điển A Huyện Thanh Trì - Hà Nội
  • Đường rộng 3m
  • Chưa xác định
  • Giấy tờ hợp lệ
  • Cho thuê
Liên hệ: Trần Đạo Hoàng Điện thoại: 0981275659
Đăng bởi Trần Đạo Hoàng - Khoảng 1 tháng