Cho thuê măt băng kinh doanh mt hương lô 2 cu chiđương rôngdân cư đông0969837978

facebook google+ twitter yahoo 2002525

Giá thuê: Thương lượng 300m2 | Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

2002525_h5C6stISjQ_1528713885.jpg
2002525_zy8aSQriRn_1528713892.jpg
2002525_VZIxFb0j3N_1528713931.jpg
2002525_0CsON8TXv7_1528713960.jpg
thum-2002525_h5C6stISjQ_1528713885.jpg thum-2002525_zy8aSQriRn_1528713892.jpg thum-2002525_VZIxFb0j3N_1528713931.jpg thum-2002525_0CsON8TXv7_1528713960.jpg

MĂT BĂNG NĂM NGAY MĂT TIÊN HƯƠNG LÔ 2, CU CHI
GÂN BÊNH VIÊN XUYÊN A, KHU CÔNG NGHIÊP TÂN PHU TRUNG, CHƠ, TRƯƠNG HOC...
MĂT TIÊN ĐƯƠNG 15M, XE LƯU THÔNG TÂP NÂP.
THICH HƠP ĐÊ KINH DOANH QUAN NET, QUAN CAFE, QUAN ĂN, MƠ CƯA HANG...
DIÊN TICH 300M2 THÔ CƯ HOAN TOAN, GIA THUÊ 50.000M2THANG, CON THƯƠNG LƯƠNG
SE HÔ TRƠ 50 GIA THUÊ VAO 2 THANG ĐÂU CHO VIÊC XÂY DƯNG
GOI 0969837978 NGOC ANH, ĐÊ THƯƠNG LƯƠNG THÊM.

  • Đất
  • 300m2 |
  • Đường Hương lộ 2 Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
  • Đường rộng 15m
  • Chưa xác định
  • Giấy tờ hợp lệ
  • Cho thuê
Liên hệ: Ngọc Anh Điện thoại: 0969837978
Đăng bởi Ngọc Anh - Ngày 11/06/2018

Đất cho thuê tương tự