Cho thuê nhà mặt tiền, xe tải lớn vào thỏa mái, diện tích đa đạng, giảm 30 trong tháng 5

facebook google+ twitter yahoo 1952811

Giá thuê: 8 triệu / tháng 80m2 | Thị xã Thuận An, Bình Dương


Cho thuecirc nhagrave mặt tiền, 6 tầng, coacute thang maacutey, bảo vệ 2424.

Mỗi tầng diện tiacutech 600m2, khaacutech coacute nhu cầu thuecirc diện tiacutech bao nhiecircu cũng được.

Diện tiacutech đa dạng từ 30m2, 40m2, 50m2, 70m2, 100m2 vagrave 200m2, 500m2.

Chiacutenh saacutech ưu đatildei cực kỳ hấp dẫn

Miễn phiacute bảo vệ vagrave giữ xe.
Miễn phiacute thang maacutey vagrave dịch vụ vệ sinh.
Chỉ coacute 1 phiacute duy nhất lagrave tiền điện đồng hồ riecircng.
Giảm 30 cho khaacutech hagraveng giao dịch trong thaacuteng 5.

nbspLiecircn hệ Thống 090.118.7578 nhiệt tigravenh vui vẻ.

Giaacute thuecirc từ 100 120km2thaacuteng.

nbspĐảm bảo giaacute thuecirc rất tốt cho khaacutech liecircn hệ sớm.

Mặt bằng rất sang trọng vagrave đẳng cấp như higravenh chụp.
Cổng vagrave mặt tiền rất rộng, xe trọng tải lớn vagraveo thoải maacutei như higravenh.

nbsp


nbsp

Nhận cho thuecirc mặt bằng, văn phograveng lagravem việc, văn phograveng họp, hội nghị, trưng bagravey sản phẩm, quy mocirc lớn nhỏ đều coacute hết.


nbsp


nbsp

nbsp

  • Nhà
  • 80m2 |
  • 12 PN
  • Đường Đại Lộ Bình Dương Thị xã Thuận An - Bình Dương
  • Đường rộng 35m
  • Chưa xác định
  • Giấy tờ hợp lệ
  • Cho thuê
Liên hệ: Do Van Thong Điện thoại: 0901187578
Đăng bởi Do Van Thong - Ngày 26/05/2018

Nhà cho thuê tương tự