Cho thuê phòng trọ mới xây có máy lạnh

facebook google+ twitter yahoo 1765823

Giá thuê: 2,7 triệu / tháng 16m2 | Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
nbspnbspnbspnbspnbspnbsp

CHO THUEcirc PHOgraveNG TRỌ NHAgrave MỚI XAcircY TẠI

69 Đỗ Nhuận P Sơn Kỳ Q Tacircn Phuacute

Vị Triacutenbsp

Nằm caacutech ngatilde 3 Tacircn Kỳ Tacircn Quyacute vagrave Sơn Kỳ khoản 100m coacute thể đi từ đường Lecirc Trọng Tấn hoặc Tacircn Kỳ Tacircn Quyacute đi vagraveonbsp

Thuận tiện giao thocircng ra đường Tacircn Kỳ Tacircn Quyacute Lecirc Trọng Tấn Cộng Hoagrave Trường Chinh Caacutech Trường Đại Học Cộng Nghiệp Thực Phẩm 300m KCN Tacircn Bigravenh EAON MALL Tacircn Phuacute 500m E TOWN 123 Cộng Hoagrave khoản 1km Bic C Pandora khoản 700m vagrave coacute rất nhiều tiện iacutet xung quanh trung tacircm thể dục thể thao trường học khu vui chơi giải triacutenbsp

Dễ dagraveng di chuyển vagraveo caacutec quận trung tacircm Tacircn Bigravenh Gograve Vấp Phuacute Nhuận Q1 Q3 từ hướng Cộng Hogravea

TIỆN NGHI

Phograveng rộng từ 14m2 gaacutec đuacutec 10m2 Higravenh thật 100

nbsp

Giờ giấc tự do cửa khoaacute vacircn tay ra vagraveo thoải maacutei khocircng lo quecircn chigravea khoacutea hệ thống camera An Ninh 247 bảo vệ bạn an toagraven

Phograveng coacute WC riecircng maacutey lạnh inverter mới quạt treo tường coacute kệ bếp bằng đaacute hoa cương nấu ăn thoải maacutei

Khocircng chung chủ tự do tiếp bạn begrave người thacircn đến chơi

Phograveng được ốp gạch men rất sạch sẽ vagrave thoaacuteng maacutet

Hệ thống Wifi caacutep quang chuẩn 40M đến từng ngoacutec ngaacutech của togravea nhagrave

GIAacute THUEcircnbsp từ 27trtr ndash 29trthaacuteng tugravey diện tiacutech cọc 1 thaacuteng

nbsp

Điện 3500đkwh

Nước maacutey 20km3

Wifi 50kphogravengthaacuteng

Xe 100kxethaacuteng

LIEcircN HỆ NGAY CHO CHUacuteNG TOcircInbsp ĐỂ TIgraveM ĐƯỢC CĂN PHOgraveNG ĐẸP NHẤT

MrTrung 0938133991 Quản lyacute Togravea Nhagrave

MrChacircu 0908464323 Quản Lyacute Togravea Nhagrave

  • Nhà
  • 16m2 |
  • 69 Đường Đỗ Nhuận Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh
  • Chưa xác định
  • Giấy tờ hợp lệ
  • Cho thuê
Liên hệ: Phạm Văn Minh Trung Điện thoại: 0938133991
Đăng bởi Phạm Văn Minh Trung - Khoảng 1 tháng

Nhà cho thuê tương tự