Cho thuê toa nha 6 tâng khu biêt thư ligogi13 khuât duy tiên gia 70trth

facebook google+ twitter yahoo 1831124

Giá thuê: 70 triệu 150m2 | Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hình

Tôi cân cho thuê gâp toa nha 6 tâng tai khu Biêt Thư VIP Licogi13 Khuât Duy Tiên Lê Văn Lương
Diên tich 150m2 Măt tiên 75m
Xây 6 tâng Toa nha 3 măt thoang
Đương nhưa trươc nha rông va nhin ra sân trung tâm Licogi13
Thang may nhâp khâu chinh hang Nôi thât cao câp Thiêt bi vê sinh TOTO San gô sang trong Đa co hê thông camera giam sat an ninh
Cho thuê dai han
GIA THUÊ 70triêuthang
LH Thanh Nga 01649039755

  • Nhà
  • 150m2 |
  • Đường Khuất duy Tiến Quận Thanh Xuân - Hà Nội
  • Mặt tiền
  • Sổ đỏ
  • Cho thuê
Liên hệ: Thanh Nga Điện thoại: 01649039755
Đăng bởi Thanh Nga - Trên 1 tháng

Nhà cho thuê tương tự