Chuyển nhượng shophouse mặt phố hạ long

facebook google+ twitter yahoo 1877235

Giá bán: 9 tỷ 116m2 | Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh


Đầu tư shophouse Sun Plaza Grand hocircm nay hưởng an nhagraven ngagravey mai
Đoacuten đầu xu hướng thị trường biển
Shophouse Sun Plaza Grand WorldnbspHạ Long
Hotline 0967854004 amp 0943385368 TRUNG để được eacutep giaacute

Diện tiacutech 1165m2 122m2
Thiết kế 5 tầng
Mặt tiền 75m
Những locirc sở hữu vĩnh viễn cuối cugraveng
Giaacute chỉ từ 89 tỷ
Số lượng cực iacutet Chỉ 136 locirc view vịnh Hạ Long
Bạn nghĩ sao Khi bỏ ra 9 tỷ bạn sẽ sở hữu ngay locirc shophouse mặt biển Hạ Long
Đầu tư lướt soacuteng chưa bao giờ dễ dagraveng đến vậy Lợi 300 500 triệu chỉ trong 1 thaacuteng
Giaacute trị BĐS tăng khocircng ngừng tại vị triacute mặt biển Batildei Chaacutey trung tacircm du lịch Batildei Chaacutey Hạ Long lecircn đến 250300
Giaacute từ 9 tỷ mặt đường nội bộ Hạ Long
Sở hữu ngay khi đoacuteng 30
Ngacircn hagraveng hỗ trợ vay lecircn tới 70 GTHĐ LS 012 thaacuteng
Giới thiệu dự aacuten Shophouse Khu Thủy cung quot5 Chacircu 4 bểquot
Chủ đầu tư Sun Group
Vị triacute Đường Hạ Long PBatildei Chaacutey TP Hạ Long
Hệ thống tiện iacutech Cocircng viecircn Dragon Park cocircng viecircn nước Typhoon Park caacutep treo Vograveng Quay Mặt
Chiều dagravei batildei tắm riecircng 700 m2
Loạt higravenh phaacutet triển Nhagrave phố thương mại
Thiết kế kiến truacutec Dark Horse Architect
Thiết kế cảnh quan AEDAS Hongkong
Higravenh thức sở hữu Sở hữu lacircu dagravei
Đặc biệt shophouse Sun Hạ Long coacute số lượng vocirc cugraveng hạn chế Chỉ 136 căn duy nhất

nbsp

  • Nhà
  • 116m2 |
  • 12 PN
  • Đường Hạ Long Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
  • Đường rộng 8m
  • Chưa xác định
  • Giấy tờ hợp lệ
  • Cần bán
Liên hệ: thành trung Điện thoại: 0967854004
Đăng bởi thành trung - Khoảng 1 tháng

Nhà cần bán tương tự