Cơ hôi mua đât vi tri đep đât vang ven biên phia nam đa năng lh0913961061

facebook google+ twitter yahoo 2003988

Giá thuê: 9 triệu / tháng 171m2 | Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

2003988_i7KsIxY1cF_1528772777.jpg
2003988_13U72KLGBy_1528772802.jpg
2003988_EtBbpjgo6H_1528773011.jpg
2003988_CytjdSGvWB_1528773012.jpg
thum-2003988_i7KsIxY1cF_1528772777.jpg thum-2003988_13U72KLGBy_1528772802.jpg thum-2003988_EtBbpjgo6H_1528773011.jpg thum-2003988_CytjdSGvWB_1528773012.jpg

Cân ban đât biêt thư ven sông đôi diên Cocobay.
Diên tich 171,5m2
Hương Đông
Đương thông 17m5
Gia 9trm2 ty bao sô
Vi tri đăt đia.
Canh khu đô thi FPT City Đa Năng va khu phưc hơp Cocobay
Cach lang Đai Hoc 900m
Sơ hưu măt sông Cô Co thoang mat quanh năm
Bên canh khu Đât Quang Riverside
Vê trung tâm Tp. Đa Năng 15p
Liên hê sô điên thoai 0913961061 găp Lê Huy

  • Đất
  • 171m2 |
  • Đường Hoàng Sa Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
  • Đường rộng 17m
  • Đông Nam
  • Giấy tờ hợp lệ
  • Cho thuê
Liên hệ: Lê Ngọc Huy Điện thoại: 0913961061
Đăng bởi Lê Ngọc Huy - Khoảng 1 tháng

Đất cho thuê tương tự