Đất trang trại, đất rừng cần bán tại Đăk Nông

Có 1 tin đăng

  • Bán đất trang trại co chuông trạiđiện 3 pha gieegs khoan

    1 tỷ 50m² | Huyện Cư Jút, Đăk Nông

    Bán đất trang trại có chuồng trạiđiện 3 pha giêngs khoản đường oto đi thoải mái đã ó 100 trujtieeu treeddats10 cây ăn trái các loại Bán đất trang trại có

    Khoảng 1 tháng - tuan - 01238950578