Đất trang trại, đất rừng cần bán tại Huyện Kỳ Sơn

Có 1 tin đăng

  • Ban gâp 100ha đât trang trai ky sơn, hoa binh gia re

    24 tỷ 1m² | Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

    Ban Gâp 100ha đât trang trai ky sơn, hoa binh gia re Vi Tri cach quôc lô 6 3km, gân trung tâm thi trân ky sơn Ưu Điêm Co suôi nươc chay quanh năm Co

    Khoảng 1 tháng - Nguyễn Văn Hưng - 0972866527