Đất trang trại, đất rừng cần bán tại Thái Nguyên

Có 1 tin đăng

  • Bán trang trại chăn nuôi heo đang kinh doanh tốt

    4,8 tỷ 15m² | Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

    Bán trang trại chăn nuôi heo đang kinh doanh tốt bao gồm 1 trại nái hậu bị 100 con , 1 trại nái đẻ 30 cũi đẻ, 1 trại heo úm 500 con, 4 trại thịt 1200 con, nhà

    Khoảng 1 tháng - Đào Thanh Sơn - 0913392536