Hiện tại có nguồn tiền từ nước ngoài gửi về cần mua đất dự án dareco or cát tường phú sinh

facebook google+ twitter yahoo 2034760

Giá thuê: 100,9 tỷ / m2   100m2 | Huyện Đức Hoà, Long An


hiện tại coacute nguồn tiền từ nước ngoagravei gửi về cần mua đất dự aacuten dareco or caacutet tường phuacute sinh đầu tư ai cần baacuten or coacute người thacircn bạn begrave cần baacuten thigrave liecircn hệ sẽ coacute hoa hồng cho mocirci giới.cần mua khoảng 10 nền vigrave chỉ coacute 10 tỷ mua chồng tiền ngay khi cocircng chứng mua nhanh khocircng thiacutech kỳ kegraveo. cảm ơn đatilde xem thocircng tin

  • Đất
  • 100m2 |
  • Đường Khiếu Năng Tĩnh Huyện Đức Hoà - Long An
  • Đường rộng 16m
  • Chưa xác định
  • Giấy tờ hợp lệ
  • Cho thuê
Liên hệ: nguyen cườnghung Điện thoại: 0935618216
Đăng bởi nguyen cườnghung - Trên 1 tháng