Hơn 2 ty co ngay nha mơi 5 tâng, sđcc, co nôi thât phô thai thinh

facebook google+ twitter yahoo 3148254

Giá bán: 2.35 tỷ 25m2 | Quận Đống Đa, Hà Nội

m_oiRVfWuBAt_1558428669.jpg
3148254_fHTm3BbuvS_1558428674.jpg
3148254_WmQ8Rg0P1h_1558428689.jpg
3148254_RYxMKUIJSp_1558428693.jpg
3148254_kJG0jqe9Qi_1558428700.jpg
thum-m_oiRVfWuBAt_1558428669.jpg thum-3148254_fHTm3BbuvS_1558428674.jpg thum-3148254_WmQ8Rg0P1h_1558428689.jpg thum-3148254_RYxMKUIJSp_1558428693.jpg thum-3148254_kJG0jqe9Qi_1558428700.jpg

Gia chu chuyên sang nha to hơn nên cân ban nha tư xây trên phô Thai Thinh quân Đông Đa.
Xây đê ơ nên gia đinh rât tâm huyêt, thiêt kê ti mi, hiên đai, tâng 1 co lam thêm tiêu canh.
Diên tich 24m2 sô đo chinh chu
Măt tiên 4m
Hương Nam
Nha thiêt kê gôm Phong khach, bêp, 3 phong ngu, 3 vê sinh, 1 phong thơ
Vi tri đep nha hương Nam nên mua he trong nha rât thoang va mat. Ngo trươc nha rông rai. Giao thông va tiên ich xung quanh đêu rât thuân tiên.
Phone 0902.206.416

  • Nhà
  • 25m2 |
  • 1 PK, 3 PN, 3 WC, 1 Bếp
  • Thái Thịnh Quận Đống Đa - Hà Nội
  • Đường nội bộ Đường rộng 3m
  • Nam
  • Sổ đỏ
  • Cần bán
Liên hệ: Hiển Bùi Điện thoại: 0902206416
Đăng bởi Hiển Bùi - Ngày 21/05/2019

Nhà cần bán tương tự

Nhà tại phường