Jxjjsjdjzjzjsqjhzhzhhsgszghzhzzhhszhzyzy

facebook google+ twitter yahoo 1974787

Giá thuê: Thương lượng 34m2 | Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

zvqhshdywyddhhshdhdhhshddhhshsysyshhshzshhshzhshvzhajshhzhahwhyzyhqsvysyshhzyywhzhăhgzhwhzytwgshwhdyywhshhzdyywgwhshhshwhshshshshshshshshshwusuwywyhhgfcgyzydysshgsgsgzgzgzzggzgzgzgzgzgzgzahahhzqcvshdhwh

  • Đất
  • 34m2 |
  • Đường An Trì Quận Hồng Bàng - Hải Phòng
  • Đường rộng 3m
  • Chưa xác định
  • Giấy tờ hợp lệ
  • Cho thuê
Liên hệ: C Trang Điện thoại: 0914379864
Đăng bởi C Trang - Khoảng 1 tháng