Mặt bằng cho thuê tại Quận Hoàn Kiếm

Có 31 tin đăng

 • Phố cửa nam hiện tôi có cửa hàng mp cho thuê

  12 triệu 25m² | Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Mặt bằng tại, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Diện tích 25 m2, vị trí Mặt tiền. Cho thuê giá 12 triệu. Quý khách có nhu cầu xin liên hệ Phạm Hồng Duy, số điện thoại...

  Ngày 25/02/2019 - Phạm Hồng Duy - 0927196098
 • Tôi có cửa hàng kdmp cửa nam cho thuê gấp

  12 triệu 25m² | Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Mặt bằng Diện tích 25 m2, vị trí Mặt tiền Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cho thuê giá 12 triệu. Quý khách quan tâm xin liên hệ Văn Triệu, số điện...

  Ngày 25/02/2019 - Văn Triệu - 0964805297
 • Cần cho thuê cửa hàng mặt phố cửa nam.

  12 triệu 25m² | Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Mặt bằng tại Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Diện tích 25 m2, vị trí Mặt tiền. Cho thuê giá 12 triệu. Quý khách có nhu cầu xin liên hệ Nguyễn Văn Tiệp,...

  Ngày 23/02/2019 - Nguyễn Văn Tiệp - 0363649104
 • Phố hàng bông hiện có cửa hàng mp cần cho thuê

  35 triệu 30m² | Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Mặt bằng tại Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Diện tích 30 m2, vị trí Mặt tiền. Cho thuê giá 35 triệu. Quý khách có nhu cầu xin liên hệ Phạm Hồng Duy,...

  Ngày 23/02/2019 - Phạm Hồng Duy - 0927196098
 • Tôi cho thuê chkd ki ốt mặt phố hàng bông

  35 triệu 30m² | Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê mặt bằng tại Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Diện tích 30 m2, vị trí Mặt tiền. Cho thuê giá 35 triệu. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Văn...

  Ngày 23/02/2019 - Văn Triệu - 0964805297
 • Cần cho thuê cửa hàng mặt phố hàng bông.

  35 triệu 30m² | Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê mặt bằng tại Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Diện tích 30 m2, vị trí Mặt tiền. Cho thuê giá 35 triệu. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ...

  Ngày 23/02/2019 - Nguyễn Văn Tiệp - 0363649104
 • Phố nguyễn thiệp hiện tôi có cho thuê gấp ch

  12 triệu 40m² | Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Mặt bằng tại Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Diện tích 40 m2, vị trí Mặt tiền. Cho thuê giá 12 triệu. Quý khách có nhu cầu xin liên hệ Phạm Hồng Duy,...

  Ngày 20/02/2019 - Phạm Hồng Duy - 0927196098
 • Tôi có cho thuê ki ốt ch phố nguyễn thiệp

  12 triệu 40m² | Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê mặt bằng tại, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Diện tích 40 m2, vị trí Mặt tiền. Cho thuê giá 12 triệu. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Văn Triệu, số điện...

  Ngày 20/02/2019 - Văn Triệu - 0964805297
 • Cần cho thuê gấp cửa hàng khu nguyễn thiệp.

  12 triệu 40m² | Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Mặt bằng cho thuê giá 12 triệu. Tọa lạc tại, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Diện tích 40 m2. Vị trí Mặt tiền. Quý khách có nhu cầu thuê xin vui lòng liên hệ Nguyễn Văn...

  Ngày 20/02/2019 - Nguyễn Văn Tiệp - 0363649104
 • Phố bát sứ hiện tôi có cửa hàng mp cho thuê gấp

  25 triệu 32m² | Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Mặt bằng Diện tích 32 m2, vị trí Mặt tiền Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cho thuê giá 25 triệu. Quý khách quan tâm xin liên hệ Phạm Hồng Duy, số điện...

  Ngày 18/02/2019 - Phạm Hồng Duy - 0927196098
 • Tôi có cho thuê gấp chkd mặt phố bát sứ

  25 triệu 32m² | Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Mặt bằng Diện tích 32 m2, vị trí Mặt tiền Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cho thuê giá 25 triệu. Quý khách quan tâm xin liên hệ Văn Triệu, số điện...

  Ngày 18/02/2019 - Văn Triệu - 0964805297
 • Cần cho thuê cửa hàng mặt phố bát sứ.

  25 triệu 32m² | Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê mặt bằng tại Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Diện tích 32 m2, vị trí Mặt tiền. Cho thuê giá 25 triệu. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Nguyễn...

  Ngày 18/02/2019 - Nguyễn Văn Tiệp - 0363649104
 • Mặt phố trần quốc toản hiện tôi có cửa hàng cho thuê.

  30 triệu 30m² | Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Mặt bằng Diện tích 30 m2, vị trí Mặt tiền Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cho thuê giá 30 triệu. Quý khách quan tâm xin liên hệ Phạm Hồng Duy, số...

  Khoảng 1 tháng - Phạm Hồng Duy - 0927196098
 • Trần quốc toản tôi có ki ốt chmp cần cho thuê

  30 triệu 30m² | Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê mặt bằng tại Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Diện tích 30 m2, vị trí Mặt tiền. Cho thuê giá 30 triệu. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ...

  Khoảng 1 tháng - Văn Triệu - 0964805297
 • Cần cho thuê cửa hàng mặt phố trần quốc toản.

  30 triệu 30m² | Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Mặt bằng cho thuê giá 30 triệu. Tọa lạc tại Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Diện tích 30 m2. Vị trí Mặt tiền. Quý khách có nhu cầu thuê xin vui...

  Khoảng 1 tháng - Nguyễn Văn Tiệp - 0363649104
 • Mặt phố hàng giầy hiện tôi có cửa hàng cho thuê

  18 triệu 20m² | Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Mặt bằng Diện tích 20 m2, vị trí Mặt tiền Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cho thuê giá 18 triệu. Quý khách quan tâm xin liên hệ Phạm Hồng Duy, số...

  Khoảng 1 tháng - Phạm Hồng Duy - 0927196098
 • Tôi có ki ốt ch mặt phố hàng giầy cho thuê

  18 triệu 20m² | Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Mặt bằng cho thuê giá 18 triệu. Tọa lạc tại Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Diện tích 20 m2. Vị trí Mặt tiền. Quý khách có nhu cầu thuê xin vui lòng...

  Khoảng 1 tháng - Văn Triệu - 0964805297
 • Cần cho thuê cửa hàng mặt phố hàng giầy.

  18 triệu 20m² | Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Mặt bằng tại Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Diện tích 20 m2, vị trí Mặt tiền. Cho thuê giá 18 triệu. Quý khách có nhu cầu xin liên hệ Nguyễn Văn...

  Khoảng 1 tháng - Nguyễn Văn Tiệp - 0363649104
 • Khu ẩm thực chợ đồng xuân hiện tôi có cho thuê ki ốt

  10 triệu 20m² | Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Mặt bằng Diện tích 20 m2, vị trí Mặt tiền Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cho thuê giá 10 triệu. Quý khách quan tâm xin liên hệ Phạm Hồng Duy, số...

  Khoảng 1 tháng - Phạm Hồng Duy - 0927196098
 • Tôi có ki ốt chợ đêm đồng xuân cho thuê gấp

  10 triệu 20m² | Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Mặt bằng tại, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Diện tích 20 m2, vị trí Mặt tiền. Cho thuê giá 10 triệu. Quý khách có nhu cầu xin liên hệ Văn Triệu, số điện thoại...

  Khoảng 1 tháng - Văn Triệu - 0964805297