Mua chung cư intracom nhật tân thời điểm này khách hàng được gì

facebook google+ twitter yahoo 2223364

Giá bán: 1,2 tỷ 64m2 | Huyện Đông Anh, Hà Nội


Trực tiếp Chủ Đầu Tư Cocircng ty Cổ phần Đầu tư Xacircy dựng hạ tầng amp giao thocircng INTRACOM

Diện tiacutech căn hộ Đa Dạng Từ 46.7m2 ndash 57.6m2 ndash 60 m2 hellip66m2 ndash 76m2. Diện tiacutech thocircng thủy

Giaacute baacuten Căn hộnbsp Intracom Riverside ndash Nhật Tacircn giao động từ 17 ndash 22 trm2

Đơn Giaacute thocircng thủy, Coacute VAT, Vagrave Nội Thất cơ bản

Căn tầng đa dạng, nhiều sự lựa chọn. Liecircn hệ ngay ban kinh doanh dự aacuten Intracom Riverside ndash Nhật Tacircn, để được tư vấn chọn căn, chọn tầng ưng yacute nhất.

Hotline 0968 112 904

nbsp

Mua Chung cư Intracom Riverside ndash Nhật Tacircn khaacutech hagraveng được gigrave

Tiến độ xacircy dựng dự aacuten tốt, hiện đatilde cất noacutec, CĐT coacute tiềm lực tagravei chiacutenh tốt vagrave nhiều kinh nghiệm.

Rất khoacute coacute thể tigravem được 1 dự aacuten nagraveo magrave coacute view đẹp như Intracom, ban cocircng nhigraven trực tiếp ra cầu Nhật Tacircn vagrave socircng Hồng Thơ Mộng,nbsp nhigraven ra Hồ Tacircy lộng gioacute, cocircng viecircn Kim Quy, khu đocirc thị mới Smart City vagrave trung tacircm triển latildem quốc gia.

Giaacute baacuten So với caacutec chung cư xung quanh dự aacuten trong baacuten kiacutenh khoảng 3km thigrave giaacute baacuten tại Intracom Riverside hấp dẫn hơn rất nhiều, đa phần caacutec dự aacuten đều coacute giaacute trecircn 35 triệum trong khi đoacute giaacute tại Intracom Nhật Tacircn coacute giaacute từ 17 ndash 22 triệu2 caacutech nhau cầu Nhật Tacircnnbsp

Thiết kế căn hộ đa dạng, phugrave hợp với nhiều nhu cầu KH 1PN1WC, 2PN1WC, 2PN2WC

Được kyacute hợp đồng mua baacuten trực tiếp Chủ Đầu Tưnbsp với giaacute gốc khocircng checircnh.

Được chọn căn, chọn tầng ưng yacute nhất.

Mua đợt nagravey được hưởng nhiều CSBH linh hoạt từ CĐT.

Được sở hữu căn hộ View đẳng cấp, với số vốn ban đầu chỉ 30

Được hỗ trợ vay vốn tối đa lecircn tới 70 với latildei xuất ngacircn hagraveng 0 trong 6 thaacuteng

Đối với khaacutech hagraveng khocircng vaynbsp ngacircn hagraveng chiết khấu 2

Đối với khaacutech hagraveng thanh toaacuten sớm được chiết khấu 2,5

Khaacutech hagraveng mua từ 2 căn trở lecircn chiết khấu 1,5

Tặng 1 chỉ vagraveng trị giaacute 4 triệu đồng vagrave 25M sagraven gỗ trị giaacute 10 triệu đồng cho khaacutech hagraveng.

Liecircn hệ ngay để được tư vấn chi tiết nhất

nbsp

Hotline 0968 112 904

nbsp

nbsp

1.Tổng quan dự aacuten Intracom Riverside ndash Nhật Tacircn.

Tecircn dự aacuten Intracom Riverside

Vị triacute dự aacuten Vĩnh Ngọc, Đocircng Anh, Hagrave Nội

Chủ đầu tư Cocircng ty Cổ phần Đầu tư Xacircy dựng hạ tầng amp giao thocircng INTRACOM

Đơn vị tư vấn thiết kế CTCP kiến truacutec Lập Phương

Đơn vị thi cocircng Vinaconex 2

Tổng thầu CTCP Đầu tư hạ tầng Intracom

Diện tiacutech căn hộ 46m2 ndash 51m2 ndash 54m2 ndash 57m2 ndash 60m2 ndash 64m2 ndash 66m2 ndash 72m2 ndash 76m2

Bagraven giao căn hộ Quyacute 42019

Ngacircn hagraveng bảo latildenh Ngacircn hagraveng TMCP Đầu tư vagrave Phaacutet triển Việt Nam BIDV

Quy mocirc Gồm 3 togravea thaacutep cao 39 tầng 1 togravea văn phograveng vagrave thương mại, 2 togravea căn hộ chung cư 1 tầng hầm thocircng 2 togravea B amp C. Tổng 1036 căn hộ.

Tổng diện tiacutech khu đất 8.269m2

Tổng diện tiacutech sagraven 140.000m2

Diện tiacutech sagraven nhagrave ở 64.000m2

Diện tiacutech sagraven thương mại, văn phograveng 28.000m2

nbsp

nbsp2. Vị triacute chung cư Intracom ndashnbsp Nhật Tacircn nằm ngay cạnh trecircn cầu nhật tacircn tại Vĩnh Ngọc, Đocircng Anh, Hagrave Nội

nbsp

Để coacute thocircng tin chi tiết hơn, vui lograveng liecircn hệ tới phograveng baacuten hagraveng dự aacuten Intracom Nhật Tacircn hotline 0968 112 904

Hoặc đăng kyacute nhận thocircng tin dự aacuten tại httpsgoo.glformsU9oOsuQCebuR57xg1

nbsp

  • Nhà
  • 64m2 |
  • 2 PN
  • Đường Võ Nguyên Giáp Huyện Đông Anh - Hà Nội
  • Chưa xác định
  • Giấy tờ hợp lệ
  • Cần bán
Liên hệ: Mr: Tuấn Điện thoại: 0968112904
Đăng bởi Mr: Tuấn - Trên 1 tháng