Nhà bán tại Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, diện tích 50 - 80m2, giá 10 - 50 tỷ

Có 120 tin đăng