Nha khương thương 48m2, an sinh tuyêt vơi chi 3 ty.

facebook google+ twitter yahoo 1933776

Giá bán: 3 tỷ 48m2 | Quận Đống Đa, Hà Nội

Hình

Nha xây chăc chăn, thiêt kê 5 tâng hơp ly.
Nha co sân đê xe rông rai, 4 phong ngu thoai mai.
Tư nha đi bô ra ăn Bun ôc Ba Lương nôi tiêng xa gân.
Môi trương yên tinh, an ninh tuyêt vơi.
Liên hê Chi Trang 0163.499.8588, chuyên cung câp cac bât đông san chât lương, gia tôt. Miên phi hoan toan khi đi xem nha, tư vân phap ly, đam phan gia trưc tiêp vơi chu.

  • Nhà
  • 48m2 |
  • Quận Đống Đa - Hà Nội
  • Mặt tiền
  • Cần bán
Liên hệ: Nguyễn Thu Trang Điện thoại: 01634998588
Đăng bởi Nguyễn Thu Trang - Trên 1 tháng