Nhà trọ cho thuê tại Thái Bình

Có 1 tin đăng

  • Cho sinh viên thuê phong tro

    Thương lượng 10m² | Thành phố Thái Bình, Thái Bình

    CÂN CHO THUÊ phong nho 10m2 gân trương Đai hoc Y điên nươc theo công tơ gia nha nươc vê sinh dung chung vơi 1 phong nưawifi miên phi phu hơp vơi sinh viên

    Khoảng 1 tháng - Tran Bao Trung - 0928794181