Nhận ký gửi mua bán nhà đất tại nhơn trạch

facebook google+ twitter yahoo 2031715

Giá thuê: Thương lượng 1m2 | Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai


Nhận kyacute gửi mua baacuten nhagrave đất tại Nhơn Trạch caacutec xatilde Vĩnh Thanh, Phước An, Phước Khaacutenh, Phuacute Đocircng, Long Tacircn, Phuacute Hữu.

Phương chacircm ldquoĐất chiacutenh chủ, chagraveo giaacute đẹp, mua baacuten nhanh, nhận tiền ngayrdquo. Ưu tiecircn đất đatilde coacute sổ riecircng, đất nocircng nghiệp, đất trồng cacircy lacircu năm, đất thổ cư, đất mặt tiền đường dự phoacuteng của Nhơn Trạch

Quyacute Khaacutech thiện chiacute quan tacircm vui lograveng liecircn hệ Mua baacuten nhanh trong 1 tuần

Gọi ngay Hotline 0931686262

nbsp

  • Đất
  • 1m2 |
  • Đường Con Gà Vàng Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai
  • Đường rộng 8m
  • Chưa xác định
  • Giấy tờ hợp lệ
  • Cho thuê
Liên hệ: Nguyễn Trọng Huy Điện thoại: 0931686262
Đăng bởi Nguyễn Trọng Huy - Trên 1 tháng

Đất cho thuê tương tự