Nhận ký gửi mua bán nhà đất tại nhơn trạch gọi ngay 0931686262

facebook google+ twitter yahoo 1949372

Giá thuê: 1,5 triệu / m2   6.5m2 | Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai


Nhận kyacute gửi mua baacuten nhagrave đất tại Nhơn Trạch caacutec xatilde Vĩnh Thanh, Phước An, Phước Khaacutenh, Phuacute Đocircng, Long Tacircn, Phuacute Hữu.

Phương chacircm ldquoĐất chiacutenh chủ, chagraveo giaacute đẹp, mua baacuten nhanh, nhận tiền ngayrdquo. Ưu tiecircn đất đatilde coacute sổ riecircng, đất nocircng nghiệp, đất trồng cacircy lacircu năm, đất thổ cư, đất mặt tiền đường dự phoacuteng của Nhơn Trạch

nbsp

Quyacute Khaacutech thiện chiacute quan tacircm vui lograveng liecircn hệ Mua baacuten nhanh trong 1 tuần

Gọi ngay Trọng Huy 0931686262

nbsp

  • Đất
  • 6.5m2 |
  • Đường Phạm Thái Bường Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai
  • Đường rộng 8m
  • Chưa xác định
  • Giấy tờ hợp lệ
  • Cho thuê
Liên hệ: Nguyễn Trọng Huy Điện thoại: 0931686262
Đăng bởi Nguyễn Trọng Huy - Khoảng 1 tháng

Đất cho thuê tương tự