Văn phong công ty ngay trung tâm quân tân phu 2tr3.

facebook google+ twitter yahoo 2774318

Giá thuê: 2.3 triệu 12m2 | Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

m_0L4CQogxkw_1548646363.jpg
2774318_ZaCjgxUnlb_1548646370.jpg
2774318_8dbRuSfWnN_1548646377.jpg
thum-m_0L4CQogxkw_1548646363.jpg thum-2774318_ZaCjgxUnlb_1548646370.jpg thum-2774318_8dbRuSfWnN_1548646377.jpg

Văn phong công ty ngay trung tâm quân Tân Phu 2tr3.
Cho thuê VP cty mini xinh xăn, co đây đu cơ sơ vât chât, chi cân mang theo laptop ca nhân la co thê lam viêc ngay. Măt tiên đương Nguyên Quy Anh, P Tân Sơn Nhi, Q Tân Phu, DT 12 m2 trên lâu 1 cua toa nha chuyên cho thuê VP, phu hơp cho cty nho, doanh nghiêp star up Phong thuy tôt co bancon, co cưa sô view măt tiên đương, Wifi ADSL 30M Free, may lanh, tu ban ghê, bô sa long tiêp khach Gia thuê rât mêm 2tr300thang co fix gia thanh toan 1 lân 3 thang hinh anh kem theo tin la trung thưc. LH Anh Dung, Đường NGUYỄN QUÝ ANH, P TSN, Q Tân Phú, Tel. 082.573.9268 0378.898.696

  • Văn phòng
  • 12m2 |
  • NGUYỄN QUÝ ANH Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh
  • Mặt tiền
  • Cho thuê
Liên hệ: Anh Dũng Điện thoại: 0825739268
Đăng bởi Anh Dũng - Khoảng 1 tháng