Bán đất khu anh dũng 8 dành cho khách đầu tư dtmb 90m2, hướng đb. giá 14 triệum2

1.26 tỷ90m² Quận Dương Kinh, Hải Phòng
m_1riqGzXFDT_1610677889.jpg
7402868_r7x48QNlpm_1610677895.jpg
thum-m_1riqGzXFDT_1610677889.jpgthum-7402868_r7x48QNlpm_1610677895.jpg
Bán đất khu Anh Dũng 8 dành cho khách đầu tư DTMB 90m2, hướng ĐB. Giá 14 triệu/m2
Pháp lý: Xây xong phần thô cấp bìa đỏ
Liên hệ: 0904.225.086 để được tư vấn

Đặc điểm

  • Đất nền dự án
  • 90m²
  • Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng
  • Mặt tiền

Liên hệ

  • Văn Phòng Nhà Đất Thành Đạt
  • 0936255123
Ngày 15/01/2021
{"transaction":"s","cate":"\u0110\u1ea5t n\u1ec1n d\u1ef1 \u00e1n c\u1ea7n b\u00e1n","city":"H\u1ea3i Ph\u00f2ng","districts":"[{\"district_id\":\"2776\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 Ch\\u00ed Linh\"},{\"district_id\":\"2612\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn D\\u01b0\\u01a1ng Kinh\"},{\"district_id\":\"2214\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn \\u0110\\u1ed3 S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2597\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn H\\u1ea3i An\"},{\"district_id\":\"2215\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn H\\u1ed3ng B\\u00e0ng\"},{\"district_id\":\"2218\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ki\\u1ebfn An\"},{\"district_id\":\"2217\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn L\\u00ea Ch\\u00e2n\"},{\"district_id\":\"2216\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ng\\u00f4 Quy\\u1ec1n\"},{\"district_id\":\"2596\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n An D\\u01b0\\u01a1ng\"},{\"district_id\":\"2220\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n An L\\u00e3o\"},{\"district_id\":\"2219\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u1ee7y Nguy\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2774\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u00e1t H\\u1ea3i\"},{\"district_id\":\"2223\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ki\\u1ebfn Th\\u1ee5y\"},{\"district_id\":\"2221\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ti\\u00ean L\\u00e3ng\"},{\"district_id\":\"2222\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n V\\u0129nh B\\u1ea3o\"}]","district":"Qu\u1eadn D\u01b0\u01a1ng Kinh"}