Bán nhà đẹp 5 tầng đường lý chiêu hoàng quận 6 diên tích 64m2

8 tỷ64m² Quận 6, Hồ Chí Minh
m_AasDiYFQKt_1616303269.jpg
7697151_Al8FJc0snI_1616303286.jpg
7697151_Lov9PIRdbj_1616303295.jpg
thum-m_AasDiYFQKt_1616303269.jpgthum-7697151_Al8FJc0snI_1616303286.jpgthum-7697151_Lov9PIRdbj_1616303295.jpg
Bán Nhà Đẹp 5 Tầng Đường Lý Chiêu Hoàng Quận 6 Diên Tích 64m2
Nha: 5 tang moi xay tuyet đep.
Vi tri: Tuyet đinh, dan tri cuc cao, hang xom toan la can bo nha nuoc cap cao.
Truoc nha đuong rong 10m khong khac gi nhà mat tien.
Phap ly chuan so vuong nhu to A4, hoan cong đay đu, chu cuc ky hop tac.

Đặc điểm

  • Nhà mặt tiền
  • 64m²
  • Quận 6, Hồ Chí Minh
  • Mặt tiền

Liên hệ

  • Lê Vạn Tam
  • 0796685719
Ngày 22/03/2021
{"transaction":"s","cate":"Nh\u00e0 m\u1eb7t ti\u1ec1n c\u1ea7n b\u00e1n","city":"H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","districts":"[{\"district_id\":\"2001\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 1\"},{\"district_id\":\"2002\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 2\"},{\"district_id\":\"2003\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 3\"},{\"district_id\":\"2004\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 4\"},{\"district_id\":\"2005\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 5\"},{\"district_id\":\"2010\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 6\"},{\"district_id\":\"2011\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 7\"},{\"district_id\":\"2012\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 8\"},{\"district_id\":\"2013\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 9\"},{\"district_id\":\"2014\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 10\"},{\"district_id\":\"2015\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 11\"},{\"district_id\":\"2016\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 12\"},{\"district_id\":\"2739\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ph\\u00fa Nhu\\u1eadn\"},{\"district_id\":\"2757\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn T\\u00e2n B\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2758\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn B\\u00ecnh Th\\u1ea1nh\"},{\"district_id\":\"2759\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn G\\u00f2 V\\u1ea5p\"},{\"district_id\":\"2762\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Th\\u1ee7 \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2763\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn T\\u00e2n Ph\\u00fa\"},{\"district_id\":\"2764\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn B\\u00ecnh T\\u00e2n\"},{\"district_id\":\"2765\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u00ecnh Ch\\u00e1nh\"},{\"district_id\":\"2769\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nh\\u00e0 B\\u00e8\"},{\"district_id\":\"2768\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u00f3c M\\u00f4n\"},{\"district_id\":\"2767\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u1ee7 Chi\"},{\"district_id\":\"2766\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u1ea7n Gi\\u1edd\"}]","district":"Qu\u1eadn 6"}