Bán nhà rất đẹp và mới sửa chút, sổ đẹp nhà xinh, ngang 6m, 36m2, 4 tỷ

4 tỷ36m² Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
m_eu02hlzG5k_1610710721.png
7405980_AYB6SfOyC0_1610710735.jpg
7405980_RY9KfP7uLO_1610710741.jpg
thum-m_eu02hlzG5k_1610710721.pngthum-7405980_AYB6SfOyC0_1610710735.jpgthum-7405980_RY9KfP7uLO_1610710741.jpg
Nhà ngang 6m, 36m2, 4 tỷ, Sổ có pháp lý rõ ràng 100, nhà xinh, rất xinh
Liên hệ gặp Mr. Hưng.

Đặc điểm

  • Nhà trong hẻm
  • 36m² (6m x 6m)
  • 2 phòng ngủ
  • HCM, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
  • Đường nội bộ, đường rộng 6m
  • Sổ đỏ

Liên hệ

  • Tran Viet Hung
  • 0769453644
Ngày 15/01/2021

Nhà trong hẻm Cần bán tương tự

Xem thêm
{"transaction":"s","cate":"Nh\u00e0 trong h\u1ebbm c\u1ea7n b\u00e1n","city":"H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","districts":"[{\"district_id\":\"2001\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 1\"},{\"district_id\":\"2002\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 2\"},{\"district_id\":\"2003\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 3\"},{\"district_id\":\"2004\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 4\"},{\"district_id\":\"2005\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 5\"},{\"district_id\":\"2010\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 6\"},{\"district_id\":\"2011\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 7\"},{\"district_id\":\"2012\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 8\"},{\"district_id\":\"2013\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 9\"},{\"district_id\":\"2014\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 10\"},{\"district_id\":\"2015\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 11\"},{\"district_id\":\"2016\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 12\"},{\"district_id\":\"2739\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ph\\u00fa Nhu\\u1eadn\"},{\"district_id\":\"2757\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn T\\u00e2n B\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2758\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn B\\u00ecnh Th\\u1ea1nh\"},{\"district_id\":\"2759\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn G\\u00f2 V\\u1ea5p\"},{\"district_id\":\"2762\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Th\\u1ee7 \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2763\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn T\\u00e2n Ph\\u00fa\"},{\"district_id\":\"2764\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn B\\u00ecnh T\\u00e2n\"},{\"district_id\":\"2765\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u00ecnh Ch\\u00e1nh\"},{\"district_id\":\"2769\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nh\\u00e0 B\\u00e8\"},{\"district_id\":\"2768\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u00f3c M\\u00f4n\"},{\"district_id\":\"2767\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u1ee7 Chi\"},{\"district_id\":\"2766\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u1ea7n Gi\\u1edd\"}]","district":"Qu\u1eadn T\u00e2n B\u00ecnh"}