Cần thuê nhà nguyên căn dưới 4 triệu

4 triệu60m² Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Cần thuê nhà nguyên căn gần khu vực chợ cẩm lệ.

Đặc điểm

  • Nhà trong hẻm
  • 60m²
  • Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Đường nội bộ
  • Chưa xác định
  • Giấy tờ hợp lệ

Liên hệ

  • An Yên
  • 0582102366
Ngày 27/10/2021
{"transaction":"r","cate":"Nh\u00e0 trong h\u1ebbm cho thu\u00ea","city":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","districts":"[{\"district_id\":\"2147\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn C\\u1ea9m L\\u1ec7\"},{\"district_id\":\"2141\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn H\\u1ea3i Ch\\u00e2u\"},{\"district_id\":\"2145\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Li\\u00ean Chi\\u1ec3u\"},{\"district_id\":\"2144\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ng\\u0169 H\\u00e0nh S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2143\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn S\\u01a1n Tr\\u00e0\"},{\"district_id\":\"2142\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Thanh Kh\\u00ea\"},{\"district_id\":\"2146\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u00f2a Vang\"}]","district":"Qu\u1eadn C\u1ea9m L\u1ec7"}