Gấp gấp.chủ mót bán để đầu tư lĩnh vực khácuốn đầu tư thì khỏi bàn tiền đẻ tiền.giá hạ cực thấp luôn

5.5 tỷ64m² Huyện Thanh Trì, Hà Nội
m_b7qD0sKpmM_1630248808.jpg
8115162_eFJ8G4f6Hi_1630248815.jpg
8115162_cvowB2E5Vn_1630248826.jpg
thum-m_b7qD0sKpmM_1630248808.jpgthum-8115162_eFJ8G4f6Hi_1630248815.jpgthum-8115162_cvowB2E5Vn_1630248826.jpg
CHỦ MÓT BÁN ĐỂ ĐẦU TƯ LĨNH VỰC KHÁC
CCMINI CHO THUÊ THÌ KHỎI BÀN CỰC ĐỈNH.NẰM NGAY CÁC TRƯỜNG HỌC NHIỀU SINH VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
NHÀ THIẾT KẾ THANG MÁY
GẦN BX NƯỚC NGẦM KHU HÀNH CHÍNH HUYỆN THANH TRÌ
DT CỰC RỘNG
Giao thông thuận tiện.an sinh cực đỉnh
Gần chợ

Đặc điểm

  • Đất ở, thổ cư
  • 64m² (4m x 8.9m)
  • Ngọc Hồi, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
  • Mặt tiền, đường rộng 3m

Liên hệ

  • Bùi Lan Giang
  • 0915607881
Ngày 29/08/2021
{"transaction":"s","cate":"\u0110\u1ea5t \u1edf, th\u1ed5 c\u01b0 c\u1ea7n b\u00e1n","city":"H\u00e0 N\u1ed9i","districts":"[{\"district_id\":\"2007\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ba \\u0110\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2006\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ho\\u00e0n Ki\\u1ebfm\"},{\"district_id\":\"2008\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn \\u0110\\u1ed1ng \\u0110a\"},{\"district_id\":\"2009\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Hai B\\u00e0 Tr\\u01b0ng\"},{\"district_id\":\"2017\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn C\\u1ea7u Gi\\u1ea5y\"},{\"district_id\":\"2021\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Thanh Xu\\u00e2n\"},{\"district_id\":\"2733\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ho\\u00e0ng Mai\"},{\"district_id\":\"2734\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Long Bi\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2735\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn T\\u00e2y H\\u1ed3\"},{\"district_id\":\"2736\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u00f4ng Anh\"},{\"district_id\":\"2737\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Gia L\\u00e2m\"},{\"district_id\":\"2738\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n S\\u00f3c S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2740\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn H\\u00e0 \\u0110\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2741\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ed1c Oai\"},{\"district_id\":\"2742\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u01b0\\u01a1ng M\\u1ef9\"},{\"district_id\":\"2743\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ho\\u00e0i \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2744\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u1ef9 \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2745\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u1ea1ch Th\\u1ea5t\"},{\"district_id\":\"2746\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u00ea Linh\"},{\"district_id\":\"2747\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110an Ph\\u01b0\\u1ee3ng\"},{\"district_id\":\"2748\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fac Th\\u1ecd\"},{\"district_id\":\"2749\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 S\\u01a1n T\\u00e2y\"},{\"district_id\":\"2751\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u01b0\\u1eddng T\\u00edn\"},{\"district_id\":\"2753\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ba V\\u00ec\"},{\"district_id\":\"2756\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1eafc T\\u1eeb Li\\u00eam\"},{\"district_id\":\"2761\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nam T\\u1eeb Li\\u00eam\"},{\"district_id\":\"2770\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh Tr\\u00ec\"},{\"district_id\":\"2750\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh Oai\"},{\"district_id\":\"2752\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fa Xuy\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2754\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u1ee8ng H\\u00f2a\"}]","district":"Huy\u1ec7n Thanh Tr\u00ec"}