Hot hot nha tôn thât tung, đông đa, kinh doanh đinh 34m2, 4t, 4.1 ty.

3481891

Giá bán: 4.1 tỷ 34m2 | Quận Đống Đa, Hà Nội

m_VoTCRLw1WX_1565736036.jpg
3481891_sCndEzHgkh_1565736039.jpg
3481891_9pcvPXKkCz_1565736042.jpg
3481891_gSB4QNv5zW_1565736047.jpg
3481891_vnEVkfDj6x_1565736050.jpg
thum-m_VoTCRLw1WX_1565736036.jpg thum-3481891_sCndEzHgkh_1565736039.jpg thum-3481891_9pcvPXKkCz_1565736042.jpg thum-3481891_gSB4QNv5zW_1565736047.jpg thum-3481891_vnEVkfDj6x_1565736050.jpg

Gia đinh cân ban gâp nha riêng ơ Tôn Thât Tung, quân Đông Đa, đôi diên Bênh Viên Đai Hoc Y.
Diên tich 34m2, 4 tâng, măt tiên 3.8m, sô đo chinh chu.
Gia 4.1 ty co thương lương manh.
Nha năm ơ vi tri đep, trung tâm, gân măt phô, ngo trươc nha rông thoang, ngo thông sang đương Trương Chinh, Chua Bôc, Khương Thương, Tây Sơn, Gân nhiêu phô lơn như Trương Chinh, Tây Sơn, Chua Bôc, Pham Ngoc Thach, Nguyên Trai, Đông Tac, Lê Trong Tân đi lai rât thuân tiên. Nhiêu tiên ich như chơ, bênh viên, TTT Mai, nhiêu trương đai hoc xung quanh, sinh viên, dân cư sâm uât ơ va kinh doanh cưc đinh như spa, tiêm toc, hang ăn, tap hoa, siêu thi, phong kham, tiêm thuôc, giăt la, thơi trang,
Nha 4 tâng siêu đep, hiên đai, xây chăc chăn, vuông văn, thông thoang anh sang. Thiêt kê 04 phong ngu, phong khach, bêp, wc, phong thơ, sân phơi, Thiêt bi găn tương điên nươc, điêu hoa, nong lanh, nôi thât, tiên nghi, công năng đây đu. Nha chi viêc ơ va kinh doanh luôn.
Liên hê Em Thuân 0865788770, 0968733770.
Xin cam ơn

  • Nhà
  • 34m2 |
  • Tôn Thất Tùng Quận Đống Đa - Hà Nội
  • Đường nội bộ
  • Cần bán
Liên hệ: Hoàng đức Thuận Điện thoại: 0865788770
Đăng bởi Hoàng đức Thuận - Ngày 22/08/2019

Nhà tại phường