Khach san con moi, trang bi đay đu, ngay le quy đon f5 đoi dien ben xe phuong tr

20 triệu80m² Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
m_GgeNm1fphM_1610962871.jpg
7422330_nJpWR2rqh7_1610962882.jpg
thum-m_GgeNm1fphM_1610962871.jpgthum-7422330_nJpWR2rqh7_1610962882.jpg
Khach san con moi, trang bi đay đu, ngay Le Quy Đon F5 đoi dien ben xe Phuong Trang khach du lich xuong xe qua ks đuoc ngay
Diện tích: 80m
Diện tích sử dụng: 300m
Khách sạn gom 1 tret 1 lung, 3 lau, gom 9 phong 6 đoi, 2 đon, 1 phong tap the 10 nguoi co san thuong nuong BBQ, co san đau oto
Gia thue : 20tr/thang 6 thang đau sau 6 thang gia thue la: 25tr/thang, coc 6 thang con thuong luong
Gia sang : 85 trieu con thuong luong, chủ đã đau tư gan 150triệu, gom chi phi sua chua nha, trang tri, thay toan bo chan drap goi moi tinh đuoc 1 thang.

Đặc điểm

  • Nhà trong hẻm
  • 80m²
  • 9 phòng ngủ
  • Lê Quý Đôn, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
  • Mặt tiền
  • Hợp đồng

Liên hệ

  • Phương Lan
  • 0901234631
Ngày 18/01/2021
{"transaction":"r","cate":"Nh\u00e0 trong h\u1ebbm cho thu\u00ea","city":"L\u00e2m \u0110\u1ed3ng","districts":"[{\"district_id\":\"2317\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 \\u0110\\u00e0 L\\u1ea1t\"},{\"district_id\":\"2318\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 B\\u1ea3o L\\u1ed9c\"},{\"district_id\":\"2608\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1ea3o L\\u00e2m\"},{\"district_id\":\"2319\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n L\\u1ea1c D\\u01b0\\u01a1ng\"},{\"district_id\":\"2320\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u01a1n D\\u01b0\\u01a1ng\"},{\"district_id\":\"2321\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1ee9c Tr\\u1ecdng\"},{\"district_id\":\"2322\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n L\\u00e2m H\\u00e0\"},{\"district_id\":\"2323\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Di Linh\"},{\"district_id\":\"2324\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1ea1 Huoai\"},{\"district_id\":\"2325\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1ea1 T\\u1ebb\"},{\"district_id\":\"2326\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u00e1t Ti\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2607\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110am R\\u00f4ng\"}]","district":"Th\u00e0nh ph\u1ed1 \u0110\u00e0 L\u1ea1t"}