Mặt bằng cho thuê tại Quận Ba Đình, Hà Nội

Có 62 tin đăng

 • Ngõ phố trần huy liệu hiện tôi cho thuê mbkd

  8.5 triệu 40m² | Quận Ba Đình, Hà Nội

  Cho thuê mặt bằng tại Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội. Diện tích 40 m2, vị trí Mặt tiền. Cho thuê giá 8.5 triệu. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Trương...

  Ngày 22/07/2019 - Trương Văn Hải - 0921099705
 • Tôi có cửa hàng kd ngõ phố trần huy liệu cho thuê

  8.5 triệu 40m² | Quận Ba Đình, Hà Nội

  Mặt bằng cho thuê giá 8.5 triệu. Tọa lạc tại Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội Diện tích 40 m2. Vị trí Mặt tiền. Quý khách có nhu cầu thuê xin vui lòng liên...

  Ngày 22/07/2019 - Văn Triệu - 0964805297
 • Nhà ngõ phố trần huy liệu có cho thuê cửa hàng kinh doanh

  8.5 triệu 40m² | Quận Ba Đình, Hà Nội

  Mặt bằng tại Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội. Diện tích 40 m2, vị trí Mặt tiền. Cho thuê giá 8.5 triệu. Quý khách có nhu cầu xin liên hệ Nguyễn Văn Tiệp,...

  Ngày 22/07/2019 - Nguyễn Văn Tiệp - 0363649104
 • Tôi có ki ốt ch mặt phố kim mã cần cho thuê

  8 triệu 15m² | Quận Ba Đình, Hà Nội

  Mặt bằng tại Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội. Diện tích 15 m2, vị trí Mặt tiền. Cho thuê giá 8 triệu. Quý khách có nhu cầu xin liên hệ Văn Triệu, số điện...

  Ngày 10/07/2019 - Văn Triệu - 0964805297
 • Tôi có ch mặt phố giảng võ cho thuê kinh doanh

  20 triệu 25m² | Quận Ba Đình, Hà Nội

  Cho thuê mặt bằng tại Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội. Diện tích 25 m2, vị trí Mặt tiền. Cho thuê giá 20 triệu. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Văn...

  Ngày 08/07/2019 - Văn Triệu - 0964805297
 • Cho thuê nhà cửa hàng kinh doanh mặt phố giảng võ.

  20 triệu 25m² | Quận Ba Đình, Hà Nội

  Mặt bằng Diện tích 25 m2, vị trí Mặt tiền Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội. Cho thuê giá 20 triệu. Quý khách quan tâm xin liên hệ Nguyễn Văn Tiệp, số điện...

  Ngày 08/07/2019 - Nguyễn Văn Tiệp - 0363649104
 • Cửa hàng tôi cho thuê kd mặt phố nguyễn thái học

  12 triệu 30m² | Quận Ba Đình, Hà Nội

  Mặt bằng tại Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội. Diện tích 30 m2, vị trí Mặt tiền. Cho thuê giá 12 triệu. Quý khách có nhu cầu xin liên hệ Văn...

  Ngày 05/07/2019 - Văn Triệu - 0964805297
 • Nhà cho thuê làm cửa hàng mặt phố nguyễn thái học.

  12 triệu 30m² | Quận Ba Đình, Hà Nội

  Mặt bằng cho thuê giá 12 triệu. Tọa lạc tại Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội Diện tích 30 m2. Vị trí Mặt tiền. Quý khách có nhu cầu thuê xin vui...

  Ngày 05/07/2019 - Nguyễn Văn Tiệp - 0363649104
 • Cửa hàng kd mặt phố đội cấn tôi cho thuê gấp

  18 triệu 40m² | Quận Ba Đình, Hà Nội

  Mặt bằng cho thuê giá 18 triệu. Tọa lạc tại Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội Diện tích 40 m2. Vị trí Mặt tiền. Quý khách có nhu cầu thuê xin vui lòng liên...

  Ngày 05/07/2019 - Văn Triệu - 0964805297
 • Nhà mặt phố đội cấn cho thuê cửa hàng kinh doanh

  18 triệu 40m² | Quận Ba Đình, Hà Nội

  Mặt bằng cho thuê giá 18 triệu. Tọa lạc tại Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội Diện tích 40 m2. Vị trí Mặt tiền. Quý khách có nhu cầu thuê xin vui lòng liên...

  Ngày 05/07/2019 - Nguyễn Văn Tiệp - 0363649104
 • Tôi có ki ốt chkd mặt phố sơn tây cần cho thuê

  8 triệu 18m² | Quận Ba Đình, Hà Nội

  Mặt bằng tại Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội. Diện tích 18 m2, vị trí Mặt tiền. Cho thuê giá 8 triệu. Quý khách có nhu cầu xin liên hệ Văn Triệu, số điện...

  Ngày 02/07/2019 - Văn Triệu - 0964805297
 • Nhà kinh doanh cửa hàng mặt phố sơn tây cho thuê.

  8 triệu 18m² | Quận Ba Đình, Hà Nội

  Cho thuê mặt bằng tại Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội. Diện tích 18 m2, vị trí Mặt tiền. Cho thuê giá 8 triệu. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Nguyễn Văn...

  Ngày 02/07/2019 - Nguyễn Văn Tiệp - 0363649104
 • Hiện mình có mbkd phố nguyễn trường tộ cho thuê gấp

  20 triệu 50m² | Quận Ba Đình, Hà Nội

  Mặt bằng cho thuê giá 20 triệu. Tọa lạc tại Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội Diện tích 50 m2. Vị trí Mặt tiền. Quý khách có nhu cầu thuê xin vui lòng...

  Ngày 01/07/2019 - Trương Văn Hải - 0921099705
 • Tôi có ki ốt kinh doanh cho thuê mp nguyễn trường tộ

  20 triệu 50m² | Quận Ba Đình, Hà Nội

  Mặt bằng cho thuê giá 20 triệu. Tọa lạc tại Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội Diện tích 50 m2. Vị trí Mặt tiền. Quý khách có nhu cầu thuê xin vui lòng...

  Ngày 01/07/2019 - Văn Triệu - 0964805297
 • Cửa hàng cho thuê kinh doanh mặt phố nguyễn trường tộ.

  20 triệu 50m² | Quận Ba Đình, Hà Nội

  Mặt bằng tại Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội. Diện tích 50 m2, vị trí Mặt tiền. Cho thuê giá 20 triệu. Quý khách có nhu cầu xin liên hệ Nguyễn Văn Tiệp,...

  Ngày 28/06/2019 - Nguyễn Văn Tiệp - 0363649104
 • Tôi có cửa hàng cho thuê gấp mp nguyễn biểu

  12 triệu 25m² | Quận Ba Đình, Hà Nội

  Cho thuê mặt bằng tại Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội. Diện tích 25 m2, vị trí Mặt tiền. Cho thuê giá 12 triệu. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Trương...

  Ngày 26/06/2019 - Trương Văn Hải - 0921099705
 • Tôi có cửa hàng cho thuê gấp mp nguyễn biểu

  12 triệu 25m² | Quận Ba Đình, Hà Nội

  Mặt bằng cho thuê giá 12 triệu. Tọa lạc tại, Quận Ba Đình, Hà Nội Diện tích 25 m2. Vị trí Mặt tiền. Quý khách có nhu cầu thuê xin vui lòng liên hệ Văn Triệu,...

  Ngày 26/06/2019 - Văn Triệu - 0964805297
 • Cửa hàng vị trí kinh doanh mặt phố nguyễn biểu cho thuê.

  12 triệu 25m² | Quận Ba Đình, Hà Nội

  Mặt bằng cho thuê giá 12 triệu. Tọa lạc tại Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội Diện tích 25 m2. Vị trí Mặt tiền. Quý khách có nhu cầu thuê xin vui lòng...

  Ngày 26/06/2019 - Nguyễn Văn Tiệp - 0363649104
 • Hiện tôi có mb cho thuê phan đình phùng

  14 triệu 25m² | Quận Ba Đình, Hà Nội

  Mặt bằng cho thuê giá 14 triệu. Tọa lạc tại Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội Diện tích 25 m2. Vị trí Mặt tiền. Quý khách có nhu cầu thuê xin vui lòng...

  Khoảng 1 tháng - Trương Văn Hải - 0921099705
 • Tôi có ch kd mặt phố phan đình phùng cho thuê

  14 triệu 25m² | Quận Ba Đình, Hà Nội

  Mặt bằng Diện tích 25 m2, vị trí Mặt tiền Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội. Cho thuê giá 14 triệu. Quý khách quan tâm xin liên hệ Văn Triệu, số điện...

  Khoảng 1 tháng - Văn Triệu - 0964805297