Nhà cần bán tại Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bán nhà 51m2 x 4 tầng vọng hà hoàn kiếm

Bán nhà 51m2 x 4 tầng vọng hà hoàn kiếm

3.9 tỷ51m² Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cần bán nhà trong hẻm diện tích 51m² sổ hồng. Địa chỉ Đường Vọng Hà, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí đường nội bộ. Giá 3.9 tỷ. Liên hệ số 0914125631

Bán nhà mặt phố lãn ông hoàn kiếm kd homestay 60m

Bán nhà mặt phố lãn ông hoàn kiếm kd homestay 60m

2.9 tỷ60m² Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cần bán nhà mặt tiền diện tích 60m² sổ hồng. Địa chỉ Đường Lãn Ông, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí mặt tiền. Giá 2.9 tỷ. Liên hệ số 0834000369

Bán nhà mặt phố hàng cân hoàn kiếm 60m 2 tỷ 9

Bán nhà mặt phố hàng cân hoàn kiếm 60m 2 tỷ 9

2.9 tỷ60m² Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cần bán nhà mặt tiền diện tích 60m² sổ hồng. Địa chỉ Đường Hàng Cân, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí mặt tiền. Giá 2.9 tỷ. Liên hệ số 0834000369

Bán nhà mặt phố lãn ông hoàn kiếm kd homestay 60m

Bán nhà mặt phố lãn ông hoàn kiếm kd homestay 60m

2.9 tỷ60m² Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cần bán nhà mặt tiền diện tích 60m² sổ hồng. Địa chỉ Đường Lãn Ông, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí mặt tiền. Giá 2.9 tỷ. Liên hệ số 0934542329

Bán nhà mặt phố hàng cân hoàn kiếm 60m 2 tỷ 9

Bán nhà mặt phố hàng cân hoàn kiếm 60m 2 tỷ 9

2.9 tỷ60m² Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cần bán nhà mặt tiền diện tích 60m² sổ hồng. Địa chỉ Đường Hàng Cân, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí mặt tiền. Giá 2.9 tỷ. Liên hệ số 0934542329

Bán nhà tầng 3 phố hàng cân hoàn kiếm hà nội

Bán nhà tầng 3 phố hàng cân hoàn kiếm hà nội

4.2 tỷ60m² Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cần bán nhà trong hẻm diện tích 60m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ Đường Hàng Cân, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí đường nội bộ. Giá 4.2 tỷ

Bán nhà 21 hàng đường, hoàn kiếm 37 tỷ 0904363698

Bán nhà 21 hàng đường, hoàn kiếm 37 tỷ 0904363698

37 tỷ40m² Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cần bán nhà mặt tiền diện tích 40m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí Mặt tiền. Giá 37 tỷ. Liên hệ số 0978431018

{"transaction":"s","currency":"trieu","cate":"Nh\u00e0 c\u1ea7n b\u00e1n","city":"H\u00e0 N\u1ed9i","districts":"[{\"district_id\":\"2007\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ba \\u0110\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2006\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ho\\u00e0n Ki\\u1ebfm\"},{\"district_id\":\"2008\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn \\u0110\\u1ed1ng \\u0110a\"},{\"district_id\":\"2009\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Hai B\\u00e0 Tr\\u01b0ng\"},{\"district_id\":\"2017\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn C\\u1ea7u Gi\\u1ea5y\"},{\"district_id\":\"2021\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Thanh Xu\\u00e2n\"},{\"district_id\":\"2733\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ho\\u00e0ng Mai\"},{\"district_id\":\"2734\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Long Bi\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2735\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn T\\u00e2y H\\u1ed3\"},{\"district_id\":\"2736\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u00f4ng Anh\"},{\"district_id\":\"2737\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Gia L\\u00e2m\"},{\"district_id\":\"2738\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n S\\u00f3c S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2740\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn H\\u00e0 \\u0110\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2741\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ed1c Oai\"},{\"district_id\":\"2742\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u01b0\\u01a1ng M\\u1ef9\"},{\"district_id\":\"2743\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ho\\u00e0i \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2744\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u1ef9 \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2745\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u1ea1ch Th\\u1ea5t\"},{\"district_id\":\"2746\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u00ea Linh\"},{\"district_id\":\"2747\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110an Ph\\u01b0\\u1ee3ng\"},{\"district_id\":\"2748\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fac Th\\u1ecd\"},{\"district_id\":\"2749\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 S\\u01a1n T\\u00e2y\"},{\"district_id\":\"2751\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u01b0\\u1eddng T\\u00edn\"},{\"district_id\":\"2753\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ba V\\u00ec\"},{\"district_id\":\"2756\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1eafc T\\u1eeb Li\\u00eam\"},{\"district_id\":\"2761\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nam T\\u1eeb Li\\u00eam\"},{\"district_id\":\"2770\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh Tr\\u00ec\"},{\"district_id\":\"2750\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh Oai\"},{\"district_id\":\"2752\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fa Xuy\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2754\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u1ee8ng H\\u00f2a\"}]","district":"Qu\u1eadn Ho\u00e0n Ki\u1ebfm"}