Nhà mặt tiền cho thuê tại Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cho thuê nhà phố hàng gà 80m2 mặt tiền 6m

Cho thuê nhà phố hàng gà 80m2 mặt tiền 6m

90 triệu80m² Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cho thuê nhà mặt tiền diện tích 80m². Địa chỉ Hàng Gà, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí mặt tiền. Giá 90 triệu. Liên hệ số 0936383251

Cho thuê nhà mặt phố lãn ông hoàn kiếm

Cho thuê nhà mặt phố lãn ông hoàn kiếm

50 triệu50m² Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cho thuê nhà mặt tiền diện tích 50m² sổ hồng. Địa chỉ Lãn Ông, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí Mặt tiền. Giá 50 triệu. Liên hệ số 0934546756

Cho thuê nhà lô góc mặt phố hàng mã, hoàn kiếm. mt 11m

Cho thuê nhà lô góc mặt phố hàng mã, hoàn kiếm. mt 11m

80 triệu180m² Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cho thuê nhà mặt tiền diện tích 180m² (11m x 0m) sổ hồng. Địa chỉ Hàng Mã, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí Mặt tiền. Giá 80 triệu. Liên hệ số 0934546756

{"transaction":"r","currency":"trieu","cate":"Nh\u00e0 m\u1eb7t ti\u1ec1n cho thu\u00ea","city":"H\u00e0 N\u1ed9i","districts":"[{\"district_id\":\"2007\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ba \\u0110\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2006\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ho\\u00e0n Ki\\u1ebfm\"},{\"district_id\":\"2008\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn \\u0110\\u1ed1ng \\u0110a\"},{\"district_id\":\"2009\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Hai B\\u00e0 Tr\\u01b0ng\"},{\"district_id\":\"2017\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn C\\u1ea7u Gi\\u1ea5y\"},{\"district_id\":\"2021\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Thanh Xu\\u00e2n\"},{\"district_id\":\"2733\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ho\\u00e0ng Mai\"},{\"district_id\":\"2734\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Long Bi\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2735\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn T\\u00e2y H\\u1ed3\"},{\"district_id\":\"2736\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u00f4ng Anh\"},{\"district_id\":\"2737\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Gia L\\u00e2m\"},{\"district_id\":\"2738\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n S\\u00f3c S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2740\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn H\\u00e0 \\u0110\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2741\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ed1c Oai\"},{\"district_id\":\"2742\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u01b0\\u01a1ng M\\u1ef9\"},{\"district_id\":\"2743\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ho\\u00e0i \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2744\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u1ef9 \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2745\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u1ea1ch Th\\u1ea5t\"},{\"district_id\":\"2746\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u00ea Linh\"},{\"district_id\":\"2747\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110an Ph\\u01b0\\u1ee3ng\"},{\"district_id\":\"2748\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fac Th\\u1ecd\"},{\"district_id\":\"2749\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 S\\u01a1n T\\u00e2y\"},{\"district_id\":\"2751\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u01b0\\u1eddng T\\u00edn\"},{\"district_id\":\"2753\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ba V\\u00ec\"},{\"district_id\":\"2756\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1eafc T\\u1eeb Li\\u00eam\"},{\"district_id\":\"2761\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nam T\\u1eeb Li\\u00eam\"},{\"district_id\":\"2770\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh Tr\\u00ec\"},{\"district_id\":\"2750\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh Oai\"},{\"district_id\":\"2752\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fa Xuy\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2754\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u1ee8ng H\\u00f2a\"}]","district":"Qu\u1eadn Ho\u00e0n Ki\u1ebfm"}