Nhà cần bán tại Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội

Thổ cư khâm thiên 32m 4t 2.85 tỷ siêu đẹp.

Thổ cư khâm thiên 32m 4t 2.85 tỷ siêu đẹp.

2.85 tỷ32m² Quận Đống Đa, Hà Nội

Cần bán nhà trong hẻm diện tích 32m² sổ đỏ. Địa chỉ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội. Vị trí mặt tiền. Giá 2.85 tỷ

Siêu phẩm khâm thiên 43m mt 6m 2.5 tỷ, ở luôn.

Siêu phẩm khâm thiên 43m mt 6m 2.5 tỷ, ở luôn.

2.5 tỷ43m² Quận Đống Đa, Hà Nội

Cần bán nhà trong hẻm diện tích 43m² sổ đỏ. Địa chỉ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội. Vị trí mặt tiền. Giá 2.5 tỷ

Bán nhà đẹp khâm thiên 43m mt 6m 2.5 tỷ

Bán nhà đẹp khâm thiên 43m mt 6m 2.5 tỷ

2.5 tỷ43m² Quận Đống Đa, Hà Nội

Cần bán nhà trong hẻm diện tích 43m² sổ đỏ. Địa chỉ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội. Vị trí mặt tiền. Giá 2.5 tỷ

Nhà đẹp 30m ở quận đống đa giá có 1,9 tỷ

Nhà đẹp 30m ở quận đống đa giá có 1,9 tỷ

1.8 tỷ26m² Quận Đống Đa, Hà Nội

Cần bán nhà trong hẻm diện tích 26m² sổ đỏ. Địa chỉ Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội. Vị trí mặt tiền. Giá 1.8 tỷ. Liên hệ số 0976230012

{"transaction":"s","cate":"Nh\u00e0 c\u1ea7n b\u00e1n","city":"H\u00e0 N\u1ed9i","districts":"[{\"district_id\":\"2007\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ba \\u0110\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2006\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ho\\u00e0n Ki\\u1ebfm\"},{\"district_id\":\"2008\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn \\u0110\\u1ed1ng \\u0110a\"},{\"district_id\":\"2009\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Hai B\\u00e0 Tr\\u01b0ng\"},{\"district_id\":\"2017\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn C\\u1ea7u Gi\\u1ea5y\"},{\"district_id\":\"2021\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Thanh Xu\\u00e2n\"},{\"district_id\":\"2733\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ho\\u00e0ng Mai\"},{\"district_id\":\"2734\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Long Bi\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2735\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn T\\u00e2y H\\u1ed3\"},{\"district_id\":\"2736\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u00f4ng Anh\"},{\"district_id\":\"2737\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Gia L\\u00e2m\"},{\"district_id\":\"2738\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n S\\u00f3c S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2740\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn H\\u00e0 \\u0110\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2741\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ed1c Oai\"},{\"district_id\":\"2742\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u01b0\\u01a1ng M\\u1ef9\"},{\"district_id\":\"2743\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ho\\u00e0i \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2744\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u1ef9 \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2745\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u1ea1ch Th\\u1ea5t\"},{\"district_id\":\"2746\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u00ea Linh\"},{\"district_id\":\"2747\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110an Ph\\u01b0\\u1ee3ng\"},{\"district_id\":\"2748\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fac Th\\u1ecd\"},{\"district_id\":\"2749\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 S\\u01a1n T\\u00e2y\"},{\"district_id\":\"2751\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u01b0\\u1eddng T\\u00edn\"},{\"district_id\":\"2753\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ba V\\u00ec\"},{\"district_id\":\"2756\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1eafc T\\u1eeb Li\\u00eam\"},{\"district_id\":\"2761\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nam T\\u1eeb Li\\u00eam\"},{\"district_id\":\"2770\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh Tr\\u00ec\"},{\"district_id\":\"2750\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh Oai\"},{\"district_id\":\"2752\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fa Xuy\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2754\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u1ee8ng H\\u00f2a\"}]","district":"Qu\u1eadn \u0110\u1ed1ng \u0110a"}