Nhà cần bán tại Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội

Đặng văn ngữ 85m2, 9 tầng, mt 7.5m, 8.9 tỷ

Đặng văn ngữ 85m2, 9 tầng, mt 7.5m, 8.9 tỷ

8.9 tỷ85m² Quận Đống Đa, Hà Nội

Cần bán nhà trong hẻm diện tích 85m² sổ đỏ. Địa chỉ Đặng Văn Ngữ, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội. Vị trí Mặt tiền, hướng Chưa xác định. Giá 8.9 tỷ

Nhà xã đàn 2, 32m2, 4 tầng, mặt tiền 4m, 3.2 tỷ

Nhà xã đàn 2, 32m2, 4 tầng, mặt tiền 4m, 3.2 tỷ

3.2 tỷ32m² Quận Đống Đa, Hà Nội

Cần bán nhà diện tích 32m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội. Vị trí Mặt tiền, hướng Chưa xác định. Giá 3.2 tỷ. Liên hệ số 0836309439

Nhà đặng văn ngữ 55m2, 4 tầng, mặt tiền 3.5m, 5.2 tỷ

Nhà đặng văn ngữ 55m2, 4 tầng, mặt tiền 3.5m, 5.2 tỷ

5.2 tỷ55m² Quận Đống Đa, Hà Nội

Cần bán nhà diện tích 55m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội. Vị trí Mặt tiền, hướng Chưa xác định. Giá 5.2 tỷ. Liên hệ số 0836309439

Bán nhà tôn thất tùng, 55m2, 5 tầng, ô tô đỗ cửa

Bán nhà tôn thất tùng, 55m2, 5 tầng, ô tô đỗ cửa

6.7 tỷ55m² Quận Đống Đa, Hà Nội

Cần bán nhà đường nội bộ diện tích 55m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ tôn thất tùng , Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội. Vị trí Mặt tiền. Giá 6.7 tỷ

{"transaction":"s","cate":"Nh\u00e0 c\u1ea7n b\u00e1n","city":"H\u00e0 N\u1ed9i","districts":"[{\"district_id\":\"2007\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ba \\u0110\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2006\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ho\\u00e0n Ki\\u1ebfm\"},{\"district_id\":\"2008\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn \\u0110\\u1ed1ng \\u0110a\"},{\"district_id\":\"2009\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Hai B\\u00e0 Tr\\u01b0ng\"},{\"district_id\":\"2017\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn C\\u1ea7u Gi\\u1ea5y\"},{\"district_id\":\"2021\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Thanh Xu\\u00e2n\"},{\"district_id\":\"2733\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ho\\u00e0ng Mai\"},{\"district_id\":\"2734\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Long Bi\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2735\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn T\\u00e2y H\\u1ed3\"},{\"district_id\":\"2736\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u00f4ng Anh\"},{\"district_id\":\"2737\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Gia L\\u00e2m\"},{\"district_id\":\"2738\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n S\\u00f3c S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2740\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn H\\u00e0 \\u0110\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2741\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ed1c Oai\"},{\"district_id\":\"2742\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u01b0\\u01a1ng M\\u1ef9\"},{\"district_id\":\"2743\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ho\\u00e0i \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2744\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u1ef9 \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2745\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u1ea1ch Th\\u1ea5t\"},{\"district_id\":\"2746\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u00ea Linh\"},{\"district_id\":\"2747\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110an Ph\\u01b0\\u1ee3ng\"},{\"district_id\":\"2748\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fac Th\\u1ecd\"},{\"district_id\":\"2749\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 S\\u01a1n T\\u00e2y\"},{\"district_id\":\"2751\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u01b0\\u1eddng T\\u00edn\"},{\"district_id\":\"2753\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ba V\\u00ec\"},{\"district_id\":\"2756\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1eafc T\\u1eeb Li\\u00eam\"},{\"district_id\":\"2761\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nam T\\u1eeb Li\\u00eam\"},{\"district_id\":\"2770\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh Tr\\u00ec\"},{\"district_id\":\"2750\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh Oai\"},{\"district_id\":\"2752\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fa Xuy\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2754\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u1ee8ng H\\u00f2a\"}]","district":"Qu\u1eadn \u0110\u1ed1ng \u0110a"}