Chỉ 4,1tỷ trung tâm hai bà ô tô tránh đỗ ngày đêm 5 tầng đẹp long lanh.lh 0372438536.

4.9 tỷ35m² Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
m_PtijU61pQ9_1590275795.png
5513611_37WqdH1iaV_1590275810.png
5513611_6F1LitK2IC_1590275965.png
5513611_HJ0xSqkg5b_1590275979.png
thum-m_PtijU61pQ9_1590275795.pngthum-5513611_37WqdH1iaV_1590275810.pngthum-5513611_6F1LitK2IC_1590275965.pngthum-5513611_HJ0xSqkg5b_1590275979.png
Chỉ 4,1Tỷ Trung Tâm Hai Bà Ô Tô Tránh Đỗ Ngày Đêm 5 Tầng đẹp Long Lanh . LH 0372438536 .
Vị trí Trung tâm Quận Hai Bà Trưng ngõ rộng oto đỗ ngày đêm , giao thông thuận tiện , thông các phố Bạch Mai , Minh khai , Đại La.
Pháp lý sổ đỏ chính chủ ,thiết kế 5 tầng đẹp long lanh về ở ngay.
LH Lê Minh: 0372438536

Đặc điểm

  • Nhà mặt tiền
  • 35m²
  • Địa Điểm Bđs, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Mặt tiền

Liên hệ

  • Lê Đức Minh
  • 0372438536
Ngày 24/05/2020

Nhà mặt tiền Cần bán tương tự

Xem thêm
{"transaction":"s","cate":"Nh\u00e0 m\u1eb7t ti\u1ec1n c\u1ea7n b\u00e1n","city":"H\u00e0 N\u1ed9i","districts":"[{\"district_id\":\"2007\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ba \\u0110\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2006\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ho\\u00e0n Ki\\u1ebfm\"},{\"district_id\":\"2008\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn \\u0110\\u1ed1ng \\u0110a\"},{\"district_id\":\"2009\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Hai B\\u00e0 Tr\\u01b0ng\"},{\"district_id\":\"2017\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn C\\u1ea7u Gi\\u1ea5y\"},{\"district_id\":\"2021\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Thanh Xu\\u00e2n\"},{\"district_id\":\"2733\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ho\\u00e0ng Mai\"},{\"district_id\":\"2734\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Long Bi\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2735\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn T\\u00e2y H\\u1ed3\"},{\"district_id\":\"2736\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u00f4ng Anh\"},{\"district_id\":\"2737\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Gia L\\u00e2m\"},{\"district_id\":\"2738\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n S\\u00f3c S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2740\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn H\\u00e0 \\u0110\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2741\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ed1c Oai\"},{\"district_id\":\"2742\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u01b0\\u01a1ng M\\u1ef9\"},{\"district_id\":\"2743\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ho\\u00e0i \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2744\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u1ef9 \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2745\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u1ea1ch Th\\u1ea5t\"},{\"district_id\":\"2746\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u00ea Linh\"},{\"district_id\":\"2747\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110an Ph\\u01b0\\u1ee3ng\"},{\"district_id\":\"2748\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fac Th\\u1ecd\"},{\"district_id\":\"2749\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 S\\u01a1n T\\u00e2y\"},{\"district_id\":\"2751\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u01b0\\u1eddng T\\u00edn\"},{\"district_id\":\"2753\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ba V\\u00ec\"},{\"district_id\":\"2756\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1eafc T\\u1eeb Li\\u00eam\"},{\"district_id\":\"2761\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nam T\\u1eeb Li\\u00eam\"},{\"district_id\":\"2770\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh Tr\\u00ec\"},{\"district_id\":\"2750\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh Oai\"},{\"district_id\":\"2752\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fa Xuy\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2754\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u1ee8ng H\\u00f2a\"}]","district":"Qu\u1eadn Hai B\u00e0 Tr\u01b0ng"}