Nhà cần bán tại Bắc Kạn

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"s","currency":"trieu","cate":"Nh\u00e0 c\u1ea7n b\u00e1n","city":"B\u1eafc K\u1ea1n","districts":"[{\"district_id\":\"2042\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 B\\u1eafc K\\u1ea1n\"},{\"district_id\":\"2043\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ba B\\u1ec3\"},{\"district_id\":\"2044\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1ea1ch Th\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2045\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u1ee3 \\u0110\\u1ed3n\"},{\"district_id\":\"2046\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u1ee3 M\\u1edbi\"},{\"district_id\":\"2047\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Na R\\u00ec\"},{\"district_id\":\"2048\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ng\\u00e2n S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2049\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n P\\u00e1c N\\u1eb7m\"}]"}