Nhà đất tại Đăk Nông

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"\u0110\u0103k N\u00f4ng","districts":"[{\"district_id\":\"2626\",\"district_name\":\"\\u0110\\u1eafk R'L\\u1ea5p\"},{\"district_id\":\"2628\",\"district_name\":\"\\u0110\\u1eafk Mil\"},{\"district_id\":\"2631\",\"district_name\":\"H.Kr\\u00f4ng N\\u00f4\"},{\"district_id\":\"2632\",\"district_name\":\"H.\\u0110\\u1eafk N\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2640\",\"district_name\":\"H.Tuy \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2655\",\"district_name\":\"H.\\u0110\\u1eafk Song\"},{\"district_id\":\"2656\",\"district_name\":\"TX.Gia Ngh\\u0129a\"},{\"district_id\":\"2707\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u01b0 J\\u00fat\"}]"}