Nhà đất tại Ninh Bình

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Ninh B\u00ecnh","districts":"[{\"district_id\":\"2376\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 Ninh B\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2377\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 Tam \\u0110i\\u1ec7p\"},{\"district_id\":\"2378\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Gia Vi\\u1ec5n\"},{\"district_id\":\"2379\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Hoa L\\u01b0\"},{\"district_id\":\"2380\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Kim S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2381\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nho Quan\"},{\"district_id\":\"2382\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Y\\u00ean Kh\\u00e1nh\"},{\"district_id\":\"2383\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Y\\u00ean M\\u00f4\"}]"}