Nhà đất, bất động sản cần bán

{"transaction":"s","currency":"trieu"}