Nhà đất tại Lào Cai

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"L\u00e0o Cai","districts":"[{\"district_id\":\"2338\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 L\\u00e0o Cai\"},{\"district_id\":\"2339\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1ea3o Th\\u1eafng\"},{\"district_id\":\"2340\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u00e1t X\\u00e1t\"},{\"district_id\":\"2341\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1ea3o Y\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2342\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1eafc H\\u00e0\"},{\"district_id\":\"2343\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u01b0\\u1eddng Kh\\u01b0\\u01a1ng\"},{\"district_id\":\"2344\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Sa Pa\"},{\"district_id\":\"2345\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Xi Ma Cai\"},{\"district_id\":\"2346\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n V\\u0103n B\\u00e0n\"}]"}