Nhà đất tại Tuyên Quang

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Tuy\u00ean Quang","districts":"[{\"district_id\":\"2554\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 Tuy\\u00ean Quang\"},{\"district_id\":\"2555\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Chi\\u00eam Ho\\u00e1\"},{\"district_id\":\"2556\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u00e0m Y\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2557\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n N\\u00e0 Hang\"},{\"district_id\":\"2558\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n S\\u01a1n D\\u01b0\\u01a1ng\"},{\"district_id\":\"2559\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Y\\u00ean S\\u01a1n\"}]"}