Nhà đất tại Sóc Trăng

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"S\u00f3c Tr\u0103ng","districts":"[{\"district_id\":\"2469\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 S\\u00f3c Tr\\u0103ng\"},{\"district_id\":\"2470\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n K\\u1ebf S\\u00e1ch\"},{\"district_id\":\"2471\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Long Ph\\u00fa\"},{\"district_id\":\"2472\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u00f9 Lao Dung\"},{\"district_id\":\"2473\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u1ef9 T\\u00fa\"},{\"district_id\":\"2474\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u1ef9 Xuy\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2475\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u1ea1nh Tr\\u1ecb\"},{\"district_id\":\"2476\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n V\\u0129nh Ch\\u00e2u\"},{\"district_id\":\"2477\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ng\\u00e3 N\\u0103m\"},{\"district_id\":\"2718\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Tr\\u1ea7n \\u0110\\u1ec1\"},{\"district_id\":\"2729\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u00e2u Th\\u00e0nh\"}]"}