Nhà đất tại Bắc Kạn

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"B\u1eafc K\u1ea1n","districts":"[{\"district_id\":\"2042\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 B\\u1eafc K\\u1ea1n\"},{\"district_id\":\"2043\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ba B\\u1ec3\"},{\"district_id\":\"2044\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1ea1ch Th\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2045\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u1ee3 \\u0110\\u1ed3n\"},{\"district_id\":\"2046\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u1ee3 M\\u1edbi\"},{\"district_id\":\"2047\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Na R\\u00ec\"},{\"district_id\":\"2048\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ng\\u00e2n S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2049\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n P\\u00e1c N\\u1eb7m\"}]"}