Nhà đất tại Thái Nguyên

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Th\u00e1i Nguy\u00ean","districts":"[{\"district_id\":\"2504\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 Th\\u00e1i Nguy\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2505\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 S\\u00f4ng C\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2506\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u1ed5 Y\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2507\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fa B\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2508\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1ed3ng H\\u1ef7\"},{\"district_id\":\"2509\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n V\\u00f5 Nhai\"},{\"district_id\":\"2510\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1ecbnh H\\u00f3a\"},{\"district_id\":\"2511\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1ea1i T\\u1eeb\"},{\"district_id\":\"2512\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fa L\\u01b0\\u01a1ng\"}]"}