Nhà đất tại Thừa Thiên Huế

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Th\u1eeba Thi\u00ean Hu\u1ebf","districts":"[{\"district_id\":\"2531\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 Hu\\u1ebf\"},{\"district_id\":\"2532\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n A L\\u01b0\\u1edbi\"},{\"district_id\":\"2533\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u01b0\\u01a1ng Th\\u1ee7y\"},{\"district_id\":\"2534\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u01b0\\u01a1ng Tr\\u00e0\"},{\"district_id\":\"2535\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nam \\u0110\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2536\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fa L\\u1ed9c\"},{\"district_id\":\"2537\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fa Vang\"},{\"district_id\":\"2538\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ea3ng \\u0110i\\u1ec1n\"},{\"district_id\":\"2618\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Phong \\u0110i\\u1ec1n\"}]"}