Nhà đất tại Điện Biên

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"\u0110i\u1ec7n Bi\u00ean","districts":"[{\"district_id\":\"2149\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 \\u0110i\\u1ec7n Bi\\u00ean Ph\\u1ee7\"},{\"district_id\":\"2150\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 M\\u01b0\\u1eddng Lay\"},{\"district_id\":\"2151\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n T\\u1ee7a Ch\\u00f9a\"},{\"district_id\":\"2152\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Tu\\u1ea7n Gi\\u00e1o\"},{\"district_id\":\"2153\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110i\\u1ec7n Bi\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2154\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110i\\u1ec7n Bi\\u00ean \\u0110\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2155\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u01b0\\u1eddng Nh\\u00e9\"},{\"district_id\":\"2156\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u01b0\\u1eddng Ch\\u00e0\"},{\"district_id\":\"2708\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u01b0\\u1eddng \\u0102ng\"}]"}