Nhà đất tại Hà Giang

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"H\u00e0 Giang","districts":"[{\"district_id\":\"2191\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 H\\u00e0 Giang\"},{\"district_id\":\"2192\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1ed3ng V\\u0103n\"},{\"district_id\":\"2193\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u00e8o V\\u1ea1c\"},{\"district_id\":\"2194\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Y\\u00ean Minh\"},{\"district_id\":\"2195\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ea3n B\\u1ea1\"},{\"district_id\":\"2196\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1eafc M\\u00ea\"},{\"district_id\":\"2197\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ho\\u00e0ng Su Ph\\u00ec\"},{\"district_id\":\"2198\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n V\\u1ecb Xuy\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2199\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n X\\u00edn M\\u1ea7n\"},{\"district_id\":\"2200\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1eafc Quang\"},{\"district_id\":\"2201\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Quang B\\u00ecnh\"}]"}