Nhà đất tại Nghệ An

Lucky arita đồng vĩnh

Lucky arita đồng vĩnh

2.23 tỷ126m² Thành phố Vinh, Nghệ An

Cần bán đất ở, thổ cư diện tích 126m² sổ đỏ. Địa chỉ Nguyễn Phùng Thời, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An. Vị trí đường nội bộ, hướng tây bắc

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Ngh\u1ec7 An","districts":"[{\"district_id\":\"2357\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 Vinh\"},{\"district_id\":\"2358\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 C\\u1eeda L\\u00f2\"},{\"district_id\":\"2359\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Anh S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2360\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Con Cu\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2361\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Di\\u1ec5n Ch\\u00e2u\"},{\"district_id\":\"2362\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u00f4 L\\u01b0\\u01a1ng\"},{\"district_id\":\"2363\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u01b0ng Nguy\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2364\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ef3 Ch\\u00e2u\"},{\"district_id\":\"2365\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n K\\u1ef3 S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2366\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nam \\u0110\\u00e0n\"},{\"district_id\":\"2367\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nghi L\\u1ed9c\"},{\"district_id\":\"2368\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ngh\\u0129a \\u0110\\u00e0n\"},{\"district_id\":\"2369\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ebf Phong\"},{\"district_id\":\"2370\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ef3 H\\u1ee3p\"},{\"district_id\":\"2371\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ef3nh L\\u01b0u\"},{\"district_id\":\"2372\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n T\\u00e2n K\\u1ef3\"},{\"district_id\":\"2373\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh Ch\\u01b0\\u01a1ng\"},{\"district_id\":\"2374\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n T\\u01b0\\u01a1ng D\\u01b0\\u01a1ng\"},{\"district_id\":\"2375\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Y\\u00ean Th\\u00e0nh\"},{\"district_id\":\"2674\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 Th\\u00e1i H\\u00f2a\"}]"}